Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

OBVESTILO – ČAS POVEČANE ODSOTNOSTI OTROK ZARADI BOLEZNI

Spoštovani starši.

V preteklih tednih smo v vrtcu zaznali velik porast različnih nalezljivih bolezni. V teh primerih starši peljete otroka k zdravniku in upoštevate njegova navodila gleda zdravljenja ter ponovne vključenosti otroka v vrtec po preboleli bolezni. V primeru otrokove odsotnosti ga odjavite v aplikaciji Vasco Web, kamor vnesete tudi vzrok za izostanek oziroma navedite vrsto bolezni. Ta podatek je za nas ključnega pomena, zaradi možnosti omejevanja širjenja te bolezni že v začetni fazi.

Obenem vas ponovno prosimo, da v kolikor je otrok bolan, ostane doma, saj tako pripomore k zdravju cele skupine. Doma se bo bolje počutil in tudi hitreje pozdravil.

Organizacija in oblikovanje skupin poteka po modelu B in priporočilih NIJZ, zato je mešanje otrok med skupinami omejeno in minimalno, kljub temu pa so informacije o boleznih zelo dragocene.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.
Želimo si, da bi se v primeru stisk, vprašanj ali predlogov obrnili na nas.

Veliko zdravja vam želimo.

Vrtec Tržič

Vabljeni na srečanja za starše

Spoštovani starši.

V šolskem letu 2021/2022 bomo izvedli za prejšnje šolsko leto načrtovana srečanja za starše. Pripravljamo šest srečanj, namenjenih vsem staršem. V pogovoru z vami bo sodelovalo šest predavateljic, ki prihajamo z različnih področij dela s predšolskimi otroki.

Želimo vam nameniti prostor in čas, vas opremiti s potrebnimi informacijami ter omogočiti, da pridobite odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo pri vzgoji in druženju z otroki, s partnerjem, s celotno družino. Pri tem bomo izhajale iz lastnih delovnih in osebnih izkušenj.

Srečanja bodo predvidoma organizirana v telovadnici enote Palček, vedno ob 17. uri (izpolnjevanje pogoja PCT). Vabilo na posamezno srečanje in podrobnosti o njem vam bodo posredovani pred vsakim srečanjem. Teden dni pred srečanji bo potrebna predhodna prijava, prav tako pa bo po predhodni najavi za vaše otroke možno tudi varstvo.

Veselimo se vašega odziva ter srečanj z vami!

Ravnateljica Vrtca Tržič s sodelavkami.

več…

Nagovor ravnateljice staršem

Spoštovani starši.

Danes je za vas in vaše otroke pomemben dan, prvi vrtčevski dan. Otroci se na spremembe odzivajo različno, nekateri so zelo močni pri uveljavljanju svoje volje. Pomembno je, da ste pri reševanju tega vedenja potrpežljivi, ljubeči, vendar v svojih odločitvah močnejši. Vzemite si čas, da se posvetite otoku in mu obrazložite, ubesedite njegova čustva občutke in jih pri tem razumete.

Otrok najbolj potrebuje občutek varnosti, da ga ne boste zapustili, zato mu je potrebno povedati vse po resnici. Za nagrado mu ne kupujte sladkarij, ampak mu posvetite svoj čas in pozornost. Otroci si to zapomnijo, kaj ste mu kupili pa hitro pozabijo. Pri jutranjem odhodu v vrtec bodite vztrajni in močni in ne podlegajte otrokovim poskusom odpora. Vse to je normalno in po nekaj dneh, lahko tudi mesecih mine. V kolikor boste imeli večje težave, lahko pridete po pomoč in nasvet k naši svetovalni delavki Nataši Brzin. Največjo napako pa storite, kadar podležete temu in otroka iz vrtca izpišete. S tem mu posredujete napačno sporočilo, s katerim bo poskuse podobnega vedenja izvajal naprej, v vedno hujši obliki.

Drži, da bo tudi to šolsko leto nekoliko drugačno zaradi posebnih okoliščin v zvezi z epidemiološko situacijo in da vas naprošamo za spoštovanje ukrepov v skupnem interesu – zdravju otrok, staršev in zaposlenih v vrtcu – vsekakor pa je na prvem mestu omenjena pozitivna naravnanost, doživljanje tega prelepega obdobja na način, da bo družini v veselje, ne breme.

Želimo vam pogumen, ljubeč in čim manj stresen začetek vrtčevskega leta.

Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži z vsemi sodelavci

OBVESTILO – PCT POGOJ ZA UVAJANJE OTROKA, POGOVORNE URE IN RODITELJSKE SESTANKE

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji 23. 8. 2021 na dopisni seji sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so se z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21) določili začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Pomembne informacije za starše novo vpisanih otrok

Staršem, ki se niste uspeli udeležiti 1. uvodnega roditeljskega sestanka za novo vpisane otroke dne 17. 6. 2021, posredujemo naslednje informacije:

Po 23. avgustu boste vabljeni na pogovor vsi starši otrok od 1 do 3 let. Z vzgojiteljico vašega otroka se boste tako lahko pogovorili o vseh potrebah, navadah in posebnostih otroka in se dogovorili za potek uvajanja.

Starši otrok od 3 do 6 let boste dobili kontakt vzgojiteljice vašega otroka, da jo boste lahko poklicali in se po želji dogovorili za pogovor.

Naj vas ob tem spomnimo še na nekaj obveznosti:

V poletnih mesecih je potrebno opraviti zdravniški pregled pri pediatru vašega otroka. Pridobiti morate Zdravniško potrdilo o sprejemu otroka v vrtec iz katerega bodo razvidna tudi otrokova že opravljena cepljenja.

Zdravniško potrdilo bo potrebno oddati na upravo vrtca Tržič najkasneje do 23. 8. 2021. Če tega še niste storili, na upravo prinesite potrdilo pred vstopom otroka. POMEMBNO: V primeru, da zdravniškega potrdila ne bomo prejeli, bomo morali, v skladu z 9. členom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev oz. skrbnikov in vrtca  in 51.a členom Zakona o nalezljivih bolezni, otroka odkloniti.

V mesecu avgustu je potrebno na pristojni CSD vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Odločba je veljavna s 1. dnem naslednjega meseca. Če starši te vloge ne oddate, vam vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.

Vse pomembne pravice in obveznosti imate starši zapisane tudi v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Prosimo, da jih pred začetkom prihoda otroka v vrtec ponovno pregledate.

Ostale informacije o delu in življenju v vrtcu najdete v različnih rubrikah na naši spletni strani.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. 04 59 71 600, 04 59 71 607 ali na e-naslovu info@vrtec-trzic.si

Želimo vam veselo, razigrano poletje in nasvidenje v septembru!

Tatjana Blaži, ravnateljica

Vrtec v poletnih mesecih

Spoštovani starši.

Počasi prehajamo v pedagoško delo v poletnih mesecih, ko si vsi zaslužimo nekaj predaha od vsakodnevnega ritma. Prosimo vas, da nam odsotnost svojega otroka v poletnih mesecih zaradi organizacije dela vrtca sporočite takoj, ko bo možno. Našim zaposlenim – kot tudi vašim otrokom – privoščimo kvaliteten oddih, zato vas prosimo za sodelovanje ter vnos tudi krajših tedenskih odsotnosti v aplikaciji Vasco Web vsaj do petka, 18. junija 2021, do 10. ure oziroma takoj, ko imate informacije. Začasna odjava z znižanim plačilom v juliju in avgustu je možna le z oddajo obrazca za odjavo (http://www.vrtec-trzic.si/obrazci/).
Čeprav ste bili v letošnjem šolskem letu že veliko časa doma, izkušnje pravijo, da se otroci počitnic zelo veselijo, zato jim skušajte omogočiti vsaj teden dni odsotnosti iz vrtca. Tudi otroci namreč zelo potrebujejo »dopust«.

Glede odprtosti posameznih enot vam sporočamo, da bosta skozi celo poletje odprti enoti Palček in Križe. Enota Deteljica bo zaradi obnove zunanje osvetlitve in menjave notranjih vrat zaprta med 26. 7. in 6. 8. 2021.
Dislocirana oddelka v Pristavi, oddelek v Kovorju, oddelek v OŠ Tržič ter oddelek v OŠ Bistrica bodo zaprti med 5. 7. in 27. 8. 2021.
Dislocirana oddelka v Lomu bosta zaprta med 19. 7. in 13. 8. 2021.

Oblikovali bomo tedenske mehurčke, v katerih se bodo glede na možnosti družili otroci enake starosti.
Ob prehodu otrok v glavne enote bodite pozorni, da s seboj prinesete tudi otrokove potrebščine (garderoba, copati).

Sporočamo vam tudi, da s koncem razglašene epidemije prehajamo na običajen poslovalni čas vrtca, zato tudi prijave za čas med 15.30 in 16.30 niso več potrebne. Obenem pa preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa ostajajo.

Želimo vam zdrave in igrive poletne dni!

Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži

Dostopnost