Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

Obvestilo pred jutrišnjim odprtjem vrtca

Spoštovani starši.
Današnje hitro testiranje je izkazalo, da smo zaposleni Vrtca Tržič, z izjemo le enega pojava pozitivnega testa, zdravi in pripravljeni, da jutri spet sprejmemo otroke v vse svoje enote in dislocirane oddelke.
Prosimo vas, da nas podpirate v prizadevanjih, da bo tako tudi ostalo. Še naprej je obvezna uporaba mask, razkuževanje rok ter zagotavljanje primerne razdalje do drugih oseb.
V kolikor bo vaš otrok v vrtcu odsoten, ga odjavite v sistemu Vasco.
Želimo vam uspešen teden,
Tatjana Blaži,
ravnateljica Vrtca Tržič

Obvestilo – ponovno odprtje vrtca s 26. 1. 2021

22. 1. 2021 

Spoštovani starši.

V torek, 26. januarja 2021, naš vrtec ponovno odpira svoja vrata za vse malčke, ki potrebujejo varstvo in so predvsem zdravi.
V ponedeljek, 25. 1. 2021, bo še potekalo nujno varstvo za predhodno prijavljene otroke – kot v tem tednu. Spremembe igralnic za nujno varstvo niso predvidene.

Že decembra smo vas povprašali po tem ali vaš otrok v vrtec pride, ko se vrtec odpre v običajnem obsegu. Prav tako ste navedli tudi čas od kdaj do kdaj naj bi bil vaš otrok v vrtcu prisoten. Prosimo vas, da strokovnim delavcem oddelka vašega otroka ŠE DANES (petek) sporočite v kolikor so informacije glede prisotnosti vašega otroka v vrtcu različne od tistih, ki ste jih že navedli.

Glede na potrebe večine staršev ter željo, da zagotovimo čim boljšo organizacijo dela in hkrati tudi čim večjo varnost otrok, staršev in zaposlenih ter zmanjšanje možnosti širjenja SARS-CoV-2, obratovalni čas vrtca za čas razglašene epidemije spreminjamo na 5.30 – 15.30.

Vsi najavljeni otroci ostajajo v svojih matičnih skupinah. Vsaka skupina otrok bo zaključena in se v času izrednih razmer ne bo spreminjala. Združevanja med skupinami ne bo, niti v času sprejema in oddaje. Zaposleni se bomo na vso moč trudili, da zagotovimo kar najbolj prijetno bivanje otrok v vrtcu, kljub vsem omejitvam in spremenjenemu delovanju.
Za ta čas poteka vsa komunikacija med starši in zaposlenimi izključno prek elektronskih medijev. Uradnih ur na upravi vrtca ni.
Zaradi zaščite otrok in zaposlenih se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, povzeti po NIJZ. Vsi obiskovalci vrtca (starši oz. skrbniki) morate ob oddaji in sprejemu otroka nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 do 2 m z drugimi osebami ter se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za oddajo in sprejem otroka.
Otrok naj v vrtec prihaja zdrav. V kolikor ima otrok zdravstvene omejitve, se o tem posvetujte z otrokovim pediatrom.
V kolikor bo vreme dopuščalo, bomo veliko časa preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi rezervna oblačila ter vsak dan vremenu primerno obutev.
Starši boste o vsem, kar se dogaja v oddelku vašega otroka, obveščeni prek elektronske pošte. Objave lahko spremljate tudi na naši internetni strani.
Glede na okrožnico MIZŠ z dne 20. 1. 2020 Vlada RS že pripravlja PKP8, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Pomembno je, da starši otroka za čas odsotnosti odjavite v aplikaciji Vasco web.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Vsem nam želimo prijetno in igrivo ponovno druženje.

Tatjana Blaži, ravnateljica

PRIJAVE V NUJNO VARSTVO v januarju

Spoštovani starši.

Vrtec Tržič bo tudi v prihajajočem tednu in vsaj do vključno 22. 1. 2021, morda tudi dalje, deloval na enak način, kot do zdaj – z zagotavljanjem t. i. nujnega varstva otrokom tistih staršev, ki druge možnosti varstva za otroke nimajo in ki priskrbijo potrdilo delodajalcev obeh staršev.

Prilagamo okrožnico ministrstva:
http://www.vrtec-trzic.si/files/2021/01/11730_Podaljšanje-_izobraževanja_na_daljavo_18_1_2021.pdf
Glede na to, da smo s sklepom župana občine ustanoviteljice lahko začeli z izvajanjem nujnega varstva v vseh treh matičnih enotah Vrtca Tržič, in glede na nezmanjšano število otrok, ki potrebujejo nujno varstvo, se prijava od zdaj naprej smatra do nadaljnjega oz. do odprtja vrtcev. To že velja za vse otroke, ki v prvem tednu januarja obiskujejo vrtec. Staršem torej ni potrebno več vsak teden pošiljati nove prijave, prosimo pa za dosledno prijavljanje in odjavljanje v sistemu Vasco.

PRIJAVEotrok, ki v nujno varstvo še niso bili vključeni ali se vračajo po premoru, zbiramo vsak teden do ČETRTKA do 12. ure, s spodnjimi podatki na e-naslov info@vrtec-trzic.si (kopirajte spodnji obrazec v elektronsko sporočilo in izpolnite):
Ime in priimek otroka:
Letnica rojstva:
Vzgojitelj/ica:
Dnevi nujnega varstva (od datuma do datuma):
Dnevna pristnost v vrtcu (od ure – do ure):
Telefonska številka dosegljivega starša:
Pridobiti je potrebno potrdilo delodajalca obeh staršev (pošljete po e-pošti ali prinesete s seboj ob prihodu v vrtec).
Navedite naziva obeh delodajalcev:


Izjava, da je otrok zdrav (možno podpisati ob oddaji otroka)

Hvala za razumevanje, sodelovanje in potrpežljivost.
Lepo pozdravljeni,
pomočnici ravnateljice Andreja Gimpelj Kovačič in Mojca Lužnik

Obvestilo – nujno varstvo v prvem tednu januarja

Spoštovani starši.
Iskreno se zahvaljujemo, da ste se odzvali na naš poziv k posredovanju podatkov za primer odprtja vrtcev. Tudi v prvem tednu januarja vrtci izvajamo le nujno varstvo (OKROŽNICA MINISTRSTVA). Zbrane podatke bomo zato upoštevali ob odprtju.

Hkrati vas obveščamo, da s sklepom župana občine ustanoviteljice s ponedeljkom, 4. 1. 2021,pričenjamo z zagotavljanjem nujnega varstva v vseh treh matičnih enotah Vrtca Tržič, torej v enoti Palček, enoti Križe in enoti Deteljica (ne pa tudi v dislociranih oddelkih, le-ti ostajajo zaprti).
Vsi otroci, ki so vpisani v nujno varstvo za naslednji teden, bodo s ponedeljkom razporejeni v svoje matične enote. Poskrbeli bomo, da bodo nahrbtniki oz. potrebščine otrok v ponedeljek zjutraj dostavljeni v enoto, kjer bo otrok.

Za nujno varstvo lahko otroka prijavite še danes do 12. ure, s spodnjimi podatki na e-naslov info@vrtec-trzic.si (kopirajte spodnji obrazec v elektronsko sporočilo in izpolnite):
Ime in priimek otroka:
Letnica rojstva:
Vzgojitelj/ica:
Dnevi nujnega varstva (od datuma do datuma):
Dnevna pristnost v vrtcu (od ure – do ure):
Telefonska številka dosegljivega starša:
Pridobiti je potrebno potrdilo delodajalca obeh staršev (lahko priskrbite v prvih dneh prihajanja otroka v vrtec). Ob prijavi navedite naziva obeh delodajalcev:
Pomembno: Izjava, da je otrok zdrav!
(možno podpisati ob oddaji otroka)

Zahvaljujemo se staršem otrok, vpisanih v nujno varstvo, da vam ni odveč vsak teden znova poslati prijave. Hvala, da razumete, koliko nam pomeni, da nam dajete občutek, da vsak teden razmislite o možnostih skrbi za vaše in naše otroke in da zaradi lažje organizacije strokovnega dela in zagotavljanja prehrane sproti vključujete tudi morebitne spremembe.

Naj bo skok v novo leto miren in veselja poln!

Lepo pozdravljeni,
pomočnici ravnateljice Andreja Gimpelj Kovačič in Mojca Lužnik

OBVESTILO – priprave na morebitno odprtje vrtca s 4. 1. 2021

Ponedeljek, 28. 12. 2020

Spoštovani starši.
Glede na informacije iz medijev sklepamo, da bomo sredi tedna izvedeli, ali se vrtci odpirajo s 4. 1. 2021. Ker se želimo dobro pripraviti na ponovno odprtje, vas že sedaj prosimo, da nam pomagate.

Prosimo, da starši strokovnima delavkama svojega otroka v oddelku po elektronski pošti najkasneje jutri (29. 12. 2020) sporočite, ali bo vaš otrok prisoten ali odsoten, ko se bo vrtec znova odprl. Če bo otrok prisoten, pripišite še, koliko časa (od – do) bo otrok v vrtcu dnevno prisoten. Ta informacija nam bo pomagala k lažji organizaciji dela v prihodnje.
Glede na priporočila o zmanjšanju števila otrok v oddelkih vas prosimo, da do torka, 29. 12. 2020, zvečer prek aplikacije Vasco – Web Vrtec ODJAVITE svojega otroka za teden od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021, v kolikor ga NE NAMERAVATE pripeljati v vrtec. V kolikor veste, da otroka daljši čas ne bo, ga za ves ta čas odjavite.

Seveda trenutno obstaja tudi možnost, da bo vrtec s 4. 1. 2021 še vedno deloval le za zagotavljanje nujnega varstva. Če veste, da bo vaš otrok nujno varstvo potreboval (in bo prisoten ne glede na to, ali bo vrtec odprt za vse ali le za nujno varstvo), je potrebno za vključitev otroka poslati tudi elektronsko prijavo na že znani način z obrazcem, dostopnim na spletni strani Vrtca Tržič. Prijave za nujno varstvo v prvem tednu januarja sprejemamo na info@vrtec-trzic.si, prav tako do jutri, 29. 12. 2020.

PRED prihodom otroka v vrtec starši obvezno izpolnite in podpišete IZJAVO. S prvim prihodom otroka v vrtec jo prinesite s seboj. Otroka brez izjave staršev ne moremo sprejeti v vrtec.
Izjave ponovno sprejemamo za vse otroke vrtca.

Dodatna pojasnila:
Delo v vrtcu bomo organizirali v skladu s priporočili NIJZ.
Glede plačila vrtca za tiste, ki otroka v vrtec ne boste pripeljali, točne informacije s strani MIZŠ še čakamo.
V vrtcu zbiramo tudi izjave zaposlenih, ki se zaradi različnih zdravstvenih stanj ne bodo mogli vrniti na delo. Pričakujemo, da bomo reševali tako prostorske kot kadrovske izzive, zato vas prosimo za razumevanje. Pri tem bi nam olajšali delo, če bi doma zadržali otroke, katerim varstvo lahko nudite starši.

Poudarjamo: v aplikaciji Web Vrtec odjavite morebitno odsotnost svojega otroka.Po e-pošti strokovnima delavkama oddelka vašega otroka javite čas bivanja otroka v vrtcu in izpolnite izjavo. Če vaš otrok pride tudi v primeru, da se vrtci ne bodo odprli in se bo v tem primeru vključil v nujno varstvo (potrebno potrdilo delodajalca), pošljite prijavnico z vsemi nujnimi podatki na info@vrtec-trzic.si.

Najlepša hvala za vaše sodelovanje!
Lep pozdrav,
pomočnici ravnateljice Andreja Gimpelj Kovačič in Mojca Lužnik

Nujno varstvo v zadnjem tednu decembra LE V ENOTI PALČEK

Spoštovani starši,

zaradi manjšega števila prijav za nujno varstvo v zadnjem tednu decembra bo v dneh med 28. in 31. decembrom ODPRTA LE ENOTA PALČEK. Vse otroke, tudi tiste, ki so bili doslej v nujno varstvo razporejeni v enoto Križe, smo razporedili v skupine v enoti PALČEK.

Zahvaljujemo se za razumevanje in vam želimo lep teden!

Dostopnost