Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

Razpis za prosto delovno mesto – čistilka II s skrajšanim delovnim časom

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto ČISTILKA II M/Ž, in sicer za določen čas (3 mesece) s skrajšanim delovnim časom 6 ur dnevno

Vrsta strokovne izobrazbe: Končana osnovnošolska izobrazba (popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe)

Stopnja strokovne izobrazbe: II

Obvezna znanja:
– vozniški izpit B kategorije

Zahtevane delovne izkušnje: /
Poskusno delo:
1 mesec

OPIS DEL IN NALOG

 • Dnevno čisti in pospravlja in prezračuje prostore vrtca (igralnice, pisarne, sanitarije idr.).
 • Čisti neposredno okolico vrtca (vhodi, izhodi, dostopne poti idr.).
 • Čisti steklene in druge površine ter pohištvo in drugo opremo vrtca ter skrbi za snažnost zaves.
 • Čisti in razkužuje sanitarije ter jih oskrbuje z milom, toaletnim papirjem, brisačami.
 • Vzdržuje lončnice in cvetlične nasade.
 • Zapira okna in vrata oziroma zaklepa vrata po končanem poslovanju vrtca in po zaključitvi svojega dela.
 • Preverja, ali so zaprte vodovodne pipe, ugasnjene luči, ventilatorji ipd.
 • Odnaša odpadke v ustrezne zabojnike.
 • Obvešča vodstvo vrtca o odkritih okvarah.
 • Sodeluje pri postopku za oddajo naročila za izvedbo storitev oziroma dobavo blaga v skladu s sklepom ravnatelja.
 • Se posvetuje z vodstvom zavoda v zvezi z izvedbo dela.
 • Izvaja druga opravila po navodilih vodstva vrtca.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njenih delovnih opravil (pomoč v kuhinji, pomoč pri šivanju, pomoč v pralnici …)

Objava prostega delovnega mesta: 19.3.2019
Rok za prijavo: 22.3.2019
Sklic: NK61463

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

MOŽNOSTI PREJEMANJA IN PLAČEVANJA RAČUNOV ZA STORITEV VRTCA

Prejemanje računov:

V našem vrtcu omogočamo več možnosti prejemanja računov za plačilo storitev vrtca. Doslej ste večinoma prejemali račune v papirni obliki, le malo vas je, ki ste se odločili za prejem direktno v vašo spletno banko. Da bi pripomogli k zmanjšanju porabe papirja in poštnih stroškov, vam poleg prejemanja računov v papirni obliki in poleg prejemanja računov direktno v vašo spletno banko po novem nudimo tudi prejemanje računov na vaš elektronski naslov.

Izberete torej lahko med naslednjimi možnostmi: več…

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Na podlagi obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas obveščamo, da se skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice.

Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če je oseba že bila upravičena do pravice in jo želi podaljšati) od 1. 12. 2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša PRVIČ, je še vedno potrebno vložiti vlogo! Če je pravica na podlagi PRVE  vloge ZAVRNJENA, je potrebno vložiti novo vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

Lep pozdrav.

Ravnateljica Vrtca Tržič, Tatjana Blaži

POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen (t. i. 0,5 %). Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Vrtec Tržič v sodelovanje s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer »Za obnovo Enote Deteljica«.

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga oddate pri organizacijski vodji vrtca ali vzgojiteljici oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok!

Za vse informacije se obrnite na Tatjano Blaži – ravnateljico, na GSM št. 031 723 474. Projekt je predstavljen tudi na spletni strani www.sklad05.si, informacije pa dostopne po elektronski pošti info@sklad05.si.

Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine,

Tatjana Blaži, ravnateljica Vrtca Tržič                                         Primož Šporar, predsednik uprave Sklada 05

 

Povabilo k namenitvi dohodnine

OBRAZEC za tiskanje