Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

ODDELKA V LOMU prek poletja

Spoštovani starši otrok, ki obiskujejo oddelka v Lomu.

Kot veste, oddelka iz Loma trenutno gostujeta v matični enoti Palček.
Nazaj v Lom se vrne življenje spet 19. avgusta!

Hvala za razumevanje in lepe poletne dni!

 

Poletni razpored oddelkov enote Deteljica

Spoštovani starši.

Na povezavi: POLETNI RAZPORED – ENOTA DETELJICA najdete informacije v zvezi z lokacijo in strokovnimi delavci vašega oddelka enote Deteljica.

V tednu med 24. in 28. junijem prek elektronske pošte sporočite potrebe po menjavi otrok v oddelkih v primeru, če sta sorojenca razporejena v 2 različni enoti, in sicer na elektronski naslov: andreja.pogacnik@vrtec-trzic.si!
Želimo vam prijeten začetek poletja!

 

Obvestilo – enota Deteljica

Spoštovani starši.

V dneh med 24. in 28. junijem 2019 bo razporeditev oddelkov enote Deteljica zaradi pričetka gradbenih del spremenjena.

več…

Obvestilo POLETNE POČITNICE

Spoštovani starši,

prosimo vas, da do 12. 6. 2019 elektronsko (v Vasco web) sporočite morebitno daljšo odsotnost vašega otroka v poletnih mesecih.  Zaradi izvajanja gradbenih del v sklopu energetske sanacije enote Deteljica v letošnjem in naslednjem poletju bomo v času od 24. 6. do 31. 8. 2019 obratovali v dežurnih enotah in dislociranih oddelkih. Na osnovi vaših podatkov – vpisov bomo v vrtcu razporedili otroke v dežurni enoti in dislocirane oddelke glede na prostorske možnosti ter organizirali delo in prehrano. O izbiri dežurne enote oziroma dislociranega oddelka za vašega otroka vas bomo pravočasno obvestili.

Ob tem naj omenimo, da vrtec trenutno obiskuje 571 otrok, kar je največ v 120-letni zgodovini vrtca. Zaprtje tako velike enote, kot je enota Deteljica, nam predstavlja veliko prostorsko stisko, zato vse starše vljudno naprošamo k sodelovanju in odjavi otrok, seveda v kolikor imate možnost varstva drugje.

V kolikor bi želeli uveljavljati znižano plačilo zaradi začasne odjave, prosimo preberite:

ZAČASNA ODJAVA:

Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

  • enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni (15. 8. ni delovni dan) neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo

50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave le za najstarejšega otroka.

Pravico do znižanega plačila iz zgornje alineje lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Obrazec za začasno odjavo otroka v poletnih mesecih dobite pri vzgojiteljici (oz. na povezavi), kamor jih, prosimo, tudi vrnete do 12. 6. 2019.  Občine znižajo plačilo zaradi začasne odjave le ob oddaji obrazca.

 

Lepe dopustniške dni vam želimo.                                                                                                                                                                                                                                                                      Ravnateljica Vrtca Tržič

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tatjana Blaži  

Obvestilo IZPIS IZ VRTCA

Starši bodočih prvošolčkov oddate izpisnico iz vrtca na upravi Vrtca Tržič (in ne pri vzgojiteljih). Izpisnico dobite na upravi oziroma jo natisnete s spletne strani Vrtca Tržič (povezava), podpisati pa jo morata oba starša oziroma skrbnika oz. edini starš/skrbnik.

Zaradi izvajanja gradbenih del v sklopu energetske sanacije enote Deteljica v poletnih mesecih in posledično prostorske stiske je zaželeno, da – v kolikor ste se že odločili o datumu izpisa – izpisnico z želenim datumom izpisa oddate čim prej, najkasneje pa 10 dni pred datumom izpisa.

Datum izpisa je potrebno javiti tudi na pristojni center za socialno delo, in sicer v 8 dneh od datuma izpisa dalje.

Lep pozdrav,                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ravnateljica Vrtca Tržič

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tatjana Blaži

MOŽNOSTI PREJEMANJA IN PLAČEVANJA RAČUNOV ZA STORITEV VRTCA

Prejemanje računov:

V našem vrtcu omogočamo več možnosti prejemanja računov za plačilo storitev vrtca. Doslej ste večinoma prejemali račune v papirni obliki, le malo vas je, ki ste se odločili za prejem direktno v vašo spletno banko. Da bi pripomogli k zmanjšanju porabe papirja in poštnih stroškov, vam poleg prejemanja računov v papirni obliki in poleg prejemanja računov direktno v vašo spletno banko po novem nudimo tudi prejemanje računov na vaš elektronski naslov.

Izberete torej lahko med naslednjimi možnostmi: več…

Stran 1 od 212