Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Na podlagi obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas obveščamo, da se skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice.

Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če je oseba že bila upravičena do pravice in jo želi podaljšati) od 1. 12. 2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša PRVIČ, je še vedno potrebno vložiti vlogo! Če je pravica na podlagi PRVE  vloge ZAVRNJENA, je potrebno vložiti novo vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

Lep pozdrav.

Ravnateljica Vrtca Tržič, Tatjana Blaži

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 16. novembra, smo tudi v našem vrtcu jedli tradicionalni slovenski zajtrk. V vseh enotah se je dobesedno cedilo mleko in med … Otroci v Lomu so se zajtrka razveselili tudi zato, ker so pričakovali posebnega gosta, ki ni le ljubitelj narave in strokovnjak, temveč tudi župan! G. Sajovic se je odzval povabilu naših malih ljubiteljev narave in se za zajtrk pridružil otrokom iz skupine Pikapolonice v enoti Lom, kjer sta vsem skupaj domači kruh, maslo, med in mleko prijazno postregli strokovni delavki Tatjana in Tjaša. In zanimivim pogovorom kar ni bilo konca. Tak zajtrk si bodo zapomnili!

POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen (t. i. 0,5 %). Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Vrtec Tržič v sodelovanje s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer »Za obnovo Enote Deteljica«.

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga oddate pri organizacijski vodji vrtca ali vzgojiteljici oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok!

Za vse informacije se obrnite na Tatjano Blaži – ravnateljico, na GSM št. 031 723 474. Projekt je predstavljen tudi na spletni strani www.sklad05.si, informacije pa dostopne po elektronski pošti info@sklad05.si.

Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine,

Tatjana Blaži, ravnateljica Vrtca Tržič                                         Primož Šporar, predsednik uprave Sklada 05

 

Povabilo k namenitvi dohodnine

OBRAZEC za tiskanje