Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja – Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke.

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja  ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23).

Zainteresirane kandidate, ki želijo pripravništvo opravljati v Vrtcu Tržič naprošamo, da se zglasijo na upravi Vrtca Tržič s prijavnico najkasneje do 10. 05. 2024. Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Vloge za pripravništvo se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ –PRIPRAVNIŠTVO V VRTCIH 2024/25«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 16. 5. 2024.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 8. 2024, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 9. 2024, s polnim delovnim časom.

Besedilo razpisa Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 (gov.si)

Zbiranje plastenk za dober namen se zaključuje

Zbiranje plastenk za dober namen se zaključuje

Obveščamo vas, da se akcija zbiranja plastenk za otroke z rakom, junake 3. nadstropja in njihove družine konča z 31. 1. 2024. V Vrtcu Tržič jih zbiramo še do srede, 24. 1. 2024, da jih bomo lahko še pravočasno odpeljali v zbirni center. Veliko smo jih zbrali in prav vsaka plastenka je našla nov namen – z vašo pripravljenostjo pomagati. Vsem, ki ste v akciji sodelovali, se v imenu »junakov« iskreno zahvaljujemo.

Hvala in lep pozdrav iz vašega vrtca!

Bi radi s strani vrtca prejemali e-račun? Dobra ideja!

Spoštovani starši.

Vrtec Tržič omogoča poleg prejemanja klasične položnice po pošti tudi druge načine, ki postajajo vse bolj priljubljeni.

Če želite prejemati e-račun na svoj elektronski naslov, izpolnite obrazec na povezavi: https://www.vrtec-trzic.si/files/2022/02/izjava_racuni_e_mail.pdf

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete na e-naslov oskrbnine.vt@vrtec-trzic.si. Vrtec Tržič na podlagi posredovanih podatkov uredi povezavo preko UJP. Plačnik na elektronski naslov prejme sporočilo, ki ga mora potrditi, da se vzpostavi pot za prejemanje računov po elektronski pošti.
In to je to!

Lep pozdrav iz vašega vrtca.

IZMENJEVALNICA RABLJENIH OTROŠKIH OBLAČIL

»Ne zavrzi oblek, ohrani planet« je slogan enega od projektov Ekošole, kjer smo aktivno vključeni tudi v Vrtcu Tržič. V lanskem letu smo v okviru projekta in Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v sodelovanju s Komunalo Tržič pripravili izmenjevalnico oblačil. Ker je bil odziv odličen, smo se odločili, da postane izmenjevalnica stalen dogodek v naših vrtcih.

Vabimo vas, da v tednu od 6. do 10. novembra v enote Križe, Palček in Deteljica prinesete čista in dobro ohranjena oblačila, ki jih vaši otroci ne potrebujejo več in bi jim radi podarili nov dom.

Oblačila bodo za izmenjavo na voljo med 13. in 17. novembrom 2023.

Izmenjevalnica je namenjena vsem.

Prinešenih in odnešenih oblačil ne bomo šteli, veseli bomo, da premajhna oblačila ne bodo postala odpadek, pač pa bodo našla otroke, ki jih bodo z veseljem nosili.

VABLJENI K SODELOVANJU!

Vrtec Tržič

Obračun – september

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da s strani CSD nekatere odločbe za subvencijo vrtca prejmemo z zamudo. V primeru, da odločbe za vašega otroka ne prejmemo pravočasno, izstavimo račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda (77 %).

Po prejemu odločbe bomo naredili poračun oskrbnine z naslednjo položnico, v kolikor bo ugotovljeno, da ste vlogo oddali v skladu z 22. členom novele ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/2017).

Za dodatne informacije in obrazložitve smo vam na voljo na tel. št.: 04/ 5971 606 (Kristina Lindav).

Hvala za razumevanje.

Dostopnost