Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

OBVESTILO – PCT POGOJ ZA UVAJANJE OTROKA, POGOVORNE URE IN RODITELJSKE SESTANKE

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji 23. 8. 2021 na dopisni seji sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so se z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21) določili začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Pomembne informacije za starše novo vpisanih otrok

Staršem, ki se niste uspeli udeležiti 1. uvodnega roditeljskega sestanka za novo vpisane otroke dne 17. 6. 2021, posredujemo naslednje informacije:

Po 23. avgustu boste vabljeni na pogovor vsi starši otrok od 1 do 3 let. Z vzgojiteljico vašega otroka se boste tako lahko pogovorili o vseh potrebah, navadah in posebnostih otroka in se dogovorili za potek uvajanja.

Starši otrok od 3 do 6 let boste dobili kontakt vzgojiteljice vašega otroka, da jo boste lahko poklicali in se po želji dogovorili za pogovor.

Naj vas ob tem spomnimo še na nekaj obveznosti:

V poletnih mesecih je potrebno opraviti zdravniški pregled pri pediatru vašega otroka. Pridobiti morate Zdravniško potrdilo o sprejemu otroka v vrtec iz katerega bodo razvidna tudi otrokova že opravljena cepljenja.

Zdravniško potrdilo bo potrebno oddati na upravo vrtca Tržič najkasneje do 23. 8. 2021. Če tega še niste storili, na upravo prinesite potrdilo pred vstopom otroka. POMEMBNO: V primeru, da zdravniškega potrdila ne bomo prejeli, bomo morali, v skladu z 9. členom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev oz. skrbnikov in vrtca  in 51.a členom Zakona o nalezljivih bolezni, otroka odkloniti.

V mesecu avgustu je potrebno na pristojni CSD vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Odločba je veljavna s 1. dnem naslednjega meseca. Če starši te vloge ne oddate, vam vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.

Vse pomembne pravice in obveznosti imate starši zapisane tudi v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Prosimo, da jih pred začetkom prihoda otroka v vrtec ponovno pregledate.

Ostale informacije o delu in življenju v vrtcu najdete v različnih rubrikah na naši spletni strani.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. 04 59 71 600, 04 59 71 607 ali na e-naslovu info@vrtec-trzic.si

Želimo vam veselo, razigrano poletje in nasvidenje v septembru!

Tatjana Blaži, ravnateljica

Vrtec v poletnih mesecih

Spoštovani starši.

Počasi prehajamo v pedagoško delo v poletnih mesecih, ko si vsi zaslužimo nekaj predaha od vsakodnevnega ritma. Prosimo vas, da nam odsotnost svojega otroka v poletnih mesecih zaradi organizacije dela vrtca sporočite takoj, ko bo možno. Našim zaposlenim – kot tudi vašim otrokom – privoščimo kvaliteten oddih, zato vas prosimo za sodelovanje ter vnos tudi krajših tedenskih odsotnosti v aplikaciji Vasco Web vsaj do petka, 18. junija 2021, do 10. ure oziroma takoj, ko imate informacije. Začasna odjava z znižanim plačilom v juliju in avgustu je možna le z oddajo obrazca za odjavo (http://www.vrtec-trzic.si/obrazci/).
Čeprav ste bili v letošnjem šolskem letu že veliko časa doma, izkušnje pravijo, da se otroci počitnic zelo veselijo, zato jim skušajte omogočiti vsaj teden dni odsotnosti iz vrtca. Tudi otroci namreč zelo potrebujejo »dopust«.

Glede odprtosti posameznih enot vam sporočamo, da bosta skozi celo poletje odprti enoti Palček in Križe. Enota Deteljica bo zaradi obnove zunanje osvetlitve in menjave notranjih vrat zaprta med 26. 7. in 6. 8. 2021.
Dislocirana oddelka v Pristavi, oddelek v Kovorju, oddelek v OŠ Tržič ter oddelek v OŠ Bistrica bodo zaprti med 5. 7. in 27. 8. 2021.
Dislocirana oddelka v Lomu bosta zaprta med 19. 7. in 13. 8. 2021.

Oblikovali bomo tedenske mehurčke, v katerih se bodo glede na možnosti družili otroci enake starosti.
Ob prehodu otrok v glavne enote bodite pozorni, da s seboj prinesete tudi otrokove potrebščine (garderoba, copati).

Sporočamo vam tudi, da s koncem razglašene epidemije prehajamo na običajen poslovalni čas vrtca, zato tudi prijave za čas med 15.30 in 16.30 niso več potrebne. Obenem pa preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa ostajajo.

Želimo vam zdrave in igrive poletne dni!

Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži

Obvestilo o delovanju dislociranih oddelkov vrtca v času šolskih počitnic

V času šolskih počitnic, od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021, bosta oddelka OŠ Bistrica in Kovor delovala v matični enoti Deteljica. Prav tako bosta dislocirana oddelka iz Loma delovala v matični enoti Palček. Kje v matični enoti bodo dislocirani oddelki delovali, bo napisano na vhodnih vratih. Starše prosimo, naj poskrbijo, da bodo otroci imeli s seboj svoje nahrbtnike in copate.

Oddelek OŠ Tržič in oddelka v Pristavi nemoteno delujejo v svojih prostorih tudi v času šolskih počitnic.

V kolikor načrtujete odsotnost svojega otroka v počitniških dneh, uredite odjavo od prehrane v sistemu Vasco in to sporočite strokovnima delavkama v oddelku.

Zahvaljujemo se za sodelovanje in vam želimo lep zaključek meseca!

Vodstvo Vrtca Tržič

VABLJENI K OGLEDU RAZSTAVE VRTCA TRŽIČ

V Galerijo Atrij se je vselila pestra razstava Vrtca Tržič ob 120-letnici vrtca v Tržiču z naslovom “Veder polet v veliki svet – že 120 let”. Na ogled bo od torka, 13. aprila 2021, do srede, 5. maja 2021, v Galeriji Atrij, med 9. in 16. uro.

Razstava bi morala biti na ogled že lani, a nam je načrte prekrižala epidemija. Veseli smo, da nam je letošnjo pomlad z upoštevanjem omejitev zaradi preprečevanja širjenja COVID-19 uspelo pripraviti razstavo, ki je že na prvi pogled zrasla v vrtcu. Slavnostnega dogodka ob odprtju ne bo, vas pa k ogledu prisrčno vabijo naši otroci: http://www.vrtec-trzic.si/files/2021/04/Vabilo-na-razstavo-1.mp4

Razstava ob 120-letnici organiziranega varstva in vzgoje predšolskih otrok v Tržiču predstavlja mnoge spomine na utrip vrtca v preteklosti, s predstavitvijo široke palete dejavnosti, doživetij, izkušenj in dogodivščin vrtca v sedanjosti, torej zadnjih 20 let, poleg tega pa še s pogledom v prihodnost skozi otroške oči. Je kot kolaž spominov, predmetov iz vsakdana v igralnicah ter otroške ustvarjalnosti. Za celostno podobo plakatov na stenah je poskrbela oblikovalka Eva Remškar, ki smo ji hvaležni za pristop s srcem.

Ogled razstave je s sledenjem zabavnim nalogam zanimiv tudi za otroke, zaradi katerih se naš svet vrti.

Nekaj prostora je namenjenega tudi ljudem, ki dan za dnem skrbijo za veder polet otrok v veliki svet – zaposlenim v Vrtcu Tržič. Med zaposlenimi v vrtcu se najde mnogo takšnih in drugačnih talentov … Nekateri so delček sebe bili pripravljeni razkriti za obiskovalce razstave. Premoremo od glasbenikov, igralcev, režiserjev, slikarjev, športnikov, plesalcev, pesnikov, izdelovalk nakita, šivilj, kvačkaric in štrikaric, do izdelovalcev igrač, vrtnarjev … Nekateri talenti so bili tako dobro skriti, da smo z zbiranjem materiala izvedeli tudi marsikaj novega drug o drugem. Ni pa skrivnost, da se vse našteto in še več leto za letom prenaša na otroke v vrtcu.

Po ogledu nam svoj spomin na vrtec in ogled razstave pustite v knjigi vtisov, vzemite rdeči balonček, ki si ga za hec napihnite doma in si z njim privoščite otroško veselje, pripnite si priponko s koščkom našega slogana “Veder polet v veliki svet”…

Za branje v domačem naslanjaču ne pozabite vzeti s seboj naše žareče rdeče publikacije, knjižice za vsak žep, izdane prav ob jubileju, 120-letnici vrtca.

 

Vabljeni k ogledu!

 

Razstavo sta omogočila Tržiški muzej in Občina Tržič.

PONOVNO ODPRTJE VRTCA z 12. 4. 2021

Spoštovani starši.

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, naš vrtec spet lahko deluje v polnem obsegu. Lepo vabljeni, da v vrtec ponovno pripeljete svoje otroke.

Prosimo vas, da strokovne delavke oddelka, v katerem je vaš otrok, dosledno obveščate, ko pride do sprememb pri času prihoda in odhoda otroka v vrtec/iz vrtca, saj je delo še vedno organizirano glede na priporočila za omejevanje širjenja epidemije COVID-19, torej v obliki t. i. mehurčkov in z obratovalnim časom vrtca do 15.30. Če imate pri tem nepremostljive težave, se obrnite neposredno na vzgojiteljico oddelka vašega otroka.

Prav tako pa vas prosimo, da nam ob odsotnosti sporočate tudi vzrok odsotnosti otroka iz vrtca.

Veselimo se ponovnega snidenja in srčno upamo, da se bo naše druženje nadaljevalo brez prekinitev.

Želimo vam sproščen in igriv vikend,
Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži

Dostopnost