Vizija in poslanstvo

»NAŠ VRTEC JE HIŠA, KI STOJI NA  TEMELJIH SPOŠTOVANJA IN STROKOVNOSTI«

HIŠA: Vrtec je v treh različnih enotah, imamo dislocirane oddelke. Izvedbeni kurikulum je oplemeniten z različnimi metodološkimi pristopi. Odnosi so spoštljivi. Zavedamo se, kako pomembno je to, da delujemo v skupno dobro. Skrbimo za prijetno, varno, sproščeno in toplo vzgojo, kjer se otrok počuti varnega, sprejetega, enakovrednega in spoštovanega.

SPOŠTOVANJE: V vrtcu se družimo različni posamezniki – majhni in veliki. Prav zato, ker je vrtec stičišče takšne različnosti, je pomembno, da so medsebojni odnosi spoštljivi in da iščemo poti, da bi otrokom zagotovili čim več možnosti za optimalni razvoj.

STROKOVNOST: Skrbimo za to, da smo otrokom pozitivni zgled. Da se bomo v vrtcu dobro počutili, bodimo strokovni in pripravljeni na sprejemanje drugačnosti. Z iskrenostjo do sebe in drugih gradimo največjo strokovnost.

KAKO VIDIMO  POSLANSTVO NAŠEGA VRTCA ?

Želimo biti vrtec, kjer prevladuje ljubeznivost, poštenost, prijaznost, odkritost in medsebojno spoštovanje.

Delovati želimo odkrito in pošteno, pri tem pa skrbimo za strokovnost, za ljubezen do otrok , sprejetost in varnost.

Zaposlenim je pomembna pomoč v medsebojnih odnosih do okolja.

S sprejemanjem drugačnosti v varnem okolju gradimo prihodnost otrok.

Vrtec naj bo temelj prijateljstva.

Prihodnost naših otrok uresničujemo z osnovnimi vrednotami.

Eko usmerjenost.

V vrtcu se zavedamo, da smo strokovni delavci tisti, ki otroke lahko navdušimo.

Prav tako vidimo našo pomembno vlogo v tem, da spodbujamo otroke in njihove starše, da se vrnejo v naravo in jo začnejo opazovati. Otrokom ne moremo vsiljevati svojega, naša vloga je, da naravoslovje približamo otrokom. Zavedamo se, da moramo delovati preprosto in za otroka zanimivo. Ko primemo cvet, list ali opazujemo mavrico, spodbujamo otroka k opazovanju in ga spremljamo, kako to doživlja.

Smo večni raziskovalci in ljubitelji narave. V naravo pa vodimo in usmerjamo tudi otroke.

Dostopnost