SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA VRTCA TRŽIČ

1. Jure Zadnikar, predstavnik staršev,
predsednik Sveta zavoda vrtca Tržič

2. Maja Meglič Klemenčič, predstavnica staršev

3. Senta Lorenčič, predstavnica staršev

4. Vesna Polajnar, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič,
namestnica predsednika Sveta zavoda Vrtca Tržič

5. Urška Jerman, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

6. Marija Langus, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

7. Andreja Pogačnik, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

8. Mira Čemažar, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

9. Nevenka Cotelj, predstavnica občine ustanoviteljice

10. Anton Kramarič, predstavnik občine ustanoviteljice

11. Anže Perčič, predstavnik občine ustanoviteljice

 

Kontakt: info@vrtec-trzic.si