Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2022 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

 

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj…

1

97

2317

30

07.10.2022

2

80

2303

80

02.11.2022

3

56

2283

60

27.11.2022

4

126

2339

80

28.11.2022

5

46

2274

90

01.12.2022

6

124

2337

30

05.12.2022

7

110

2327

80

08.12.2022

8

58

2285

80

09.12.2022

9

75

2298

90

24.12.2022

10

37

2265

80

30.12.2022

11

128

2341

80

30.12.2022

12

66

2293

90

07.01.2023

13

43

2271

80

09.01.2023

14

121

2334

80

13.01.2023

15

127

2340

80

20.01.2023

16

27

2257

80

23.01.2023

17

125

2338

90

27.01.2023

18

77

2300

80

01.02.2023

 

V Tržiču, 6. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost