Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

Čakalni seznam za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2018-2019

Šifra Točke Predviden datum vstopa
213-2018/1855 80 26.3.2019
200-2018/1712 80 03.04.2019
205-2018/1717 80 21.04.2019
207-2018/1719 80 22.04.2019
202-2018/1714 80 01.07.2019
208-2018/1720 80 13.05.2019
  • Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s  predložitvijo Odločb o  uveljavitvi starševskega dopusta.
  • Čakalni seznam se lahko spreminja glede na prejete vpisne liste med letom.

V Tržiču, 14. 06. 2019

Čakalni seznam za otroke prvega starostnega obdobja do treh let, šolsko leto 2019/2020 (redni vpis)

Točke Številka otroka Šifra otroka
0 19 1738

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1.septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v  vrtec, šolsko leto 2019-2020 (redni vpis)

Datum vključitve Točke Številka otroka Šifra otroka
1 04.09.2019 70 54 1771
2 16.09.2019 80 102 1810
3 22.09.2019 80 31 1750
4 27.09.2019 80 129 1832
5 28.09.2019 60 22 1741
6 28.09.2019 80 21 1741
7 17.10.2019 90 109 1814
8 18.10.2019 90 104 1811
9 22.10.2019 70 27 1746
10 26.10.2019 70 86 1796
11 26.10.2019 80 85 1795
12 28.10.2019 80 110 1815
13 22.11.2019 90 122 1825
14 22.11.2019 90 123 1826
15 25.11.2019 80 29 1748
16 01.12.2019 90 52 1769
17 05.12.2019 90 136 1839
18 12.12.2019 80 14 1734
19 16.12.2019 80 88 1798
20 21.12.2019 80 68 1782
21 23.12.2019 90 46 1764
22 01.01.2020 30 94 1804
23 13.01.2020 60 93 1803
24 17.01.2020 80 45 1763
25 20.01.2020 90 65 1780
26 01.02.2020 70 142 1843
27 28.02.2020 100 124 1827

V Tržiču, 4. 4. 2019

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, prvo starostno obdobje

Šifra Točke Želen datum vstopa
1 163-2019/1862 90 01.09.2019
2 164-2019/1963 10 01.09.2019
3 165-2019/1855 80 01.09.2019
4 166-2019/1864 60 01.10.2019
5 167-2019/1865 80 02.09.2019
6 168-2019/1866 80 28.12.2019
7 169-2019/1867 80 03.01.2020
8 170-2019/1868 60 13.01.2020
9 171-2019/1869 90 20.01.2020
10 172-2019/1870 80 22.01.2020
11 173-2019/1871 90 01.02.2020
12 174-2019/1872 80 01.03.2020
13 175-2019/1873 80 04.03.2020

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, drugo starostno obdobje

Šifra Točke Želen  datum vstopa
1 159-2019/1858 10 01.09.2019
2 161-2019/1860 10 01.09.2019

 

V Tržiču,19.7.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel