Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Število prostih mest
Trenutno so v Vrtcu Tržič zasedena vsa mesta za otroke v oddelkih od 1 do 3 leta in je oblikovan čakalni seznam.
Za otroke v starosti od 3 do 6 let v enoti Palček, Deteljica in Križe ni prostih mest, so pa 3 prosta mesta za otroke v starosti od 3 do 6 let v enoti Lom.

Čakalni seznam 2017/2018 za otroke, vpisane med šolskim letom

1 188-2017/545 90 22.03.2018
2 147-2017/5234 80 13.01.2018
3 150-2017/5237 80 01.02.2018
4 143-2017/1459 80 01.03.2018
5 189-2017/1546 80 05.02.2018
6 194-2017/1551 80 01.04.2018
7 165-2017/1529 80 09.04.2018
8 191-2017/1548 60 01.01.2018
9 184-2017/1541 60 23.01.2018
10 193-2017/1550 50 01.03.2018
11 142-2017/5231 40 20.04.2018
12 192-2017/1549 30 01.01.2018
13 151-2017/5328 30 27.02.2018
14 183-2017/1540 30 15.04.2018

 

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. 9. 2018 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec

Zaporedna številka Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 88-2018/1615 100 06.09.2018
2 125-2018/1647 100 11.01.2019
3 138-2018/1655 90 06.10.2018
4 56-2018/1592 90 26.10.2018
5 14-2018/1563 90 29.11.2018
6 67-2018/1601 90 07.01.2019
7 65-2018/1599 90 01.03.2019
8 66-2018/1600 90 01.03.2019
9 79-2018/1608 90 01.11.2018
10 83-2018/1612 80 13.09.2018
11 98-2018/1625 80 20.09.2018
12 94-2018/1621 80 25.09.2018
13 91-2018/1618 80 02.10.2018
14 131-2018/1651 80 24.10.2018
15 128-2018/1649 80 19.11.2018
16 145-2018/1659 80 03.12.2018
17 74-2018/1605 80 15.12.2018
18 144-2018/1658 80 01.01.2019
19 51-2018/1587 70 08.10.2018
20 101-2018/1628 60 03.12.2018
21 107-2018/1634 30 01.10.2018
22 100-2018/1627 30 06.10.2018
23 158-2018/1669 30 23.12.2018
24 95/2018-1622 30 30.12.2018

 

Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s  predložitvijo Odločb o  uveljavitvi starševskega dopusta.

  • Čakalni seznam se lahko spreminja glede na prejete vpisne liste med letom.

 

V Tržiču, 17. 4. 2018

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel