Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke, ki po 1.septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (oblikovan ob rednem vpisnem postopku)

  Datum vključitve Točke Številka otroka Šifra otroka
1 17.10.2019 90 109 1814
2 18.10.2019 90 104 1811
3 22.10.2019 70 27 1746
4 26.10.2019 70 86 1796
5 26.10.2019 80 85 1795
6 22.11.2019 90 122 1825
7 22.11.2019 90 123 1826
8 25.11.2019 80 29 1748
9 01.12.2019 90 52 1769
10 05.12.2019 90 136 1839
11 12.12.2019 80 14 1734
12 16.12.2019 80 88 1798
13 21.12.2019 80 68 1782
14 23.12.2019 90 46 1764
15   24.12.2019 90 65 1780
16 01.01.2020 30 94 1804
17 13.01.2020 60 93 1803
18 17.01.2020 80 45 1763
19 01.02.2020 70 142 1843
20 28.02.2020 100 124 1827

V Tržiču, 5.9 2019

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019/2020, prvo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa
1 163-2019/1862 90 01.09.2019
2 164-2019/1963 10 01.09.2019
3 176-2019/1582 60 01.09.2019
4 165-2019/1855 80 01.09.2019
5 166-2019/1864 60 01.10.2019
6 167-2019/1865 80 02.09.2019
7 168-2019/1866 80 28.12.2019
8 169-2019/1867 80 03.01.2020
9 170-2019/1868 60 13.01.2020
10 171-2019/1869 90 20.01.2020
11 172-2019/1870 80 22.01.2020
12 173-2019/1871 90 01.02.2020
13 174-2019/1872 80 01.03.2020
14 175-2019/1873 80 04.03.2020

 

V Tržiču, 28. 8. 2019

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019/2020, drugo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa Posebnosti
160-2019/1859 60 01.09.2019 samo Palček
161-2019/1860 10 01.09.2019 samo Palček

 

V Tržiču, 28. 8. 2019

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel