Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2024 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

(razvrstitev po mesecu vstopa)

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

1

64

2588

90

10.10.2024

2

79

2599

90

20.10.2024

3

47

2573

90

21.10.2024

4

61

2586

90

23.10.2024

5

20

2551

80

14.10.2024

6

54

2579

30

07.10.2024

7

63

2587

90

23.11.2024

8

13

2546

80

04.11.2024

9

32

2562

80

04.11.2024

10

111

2623

80

05.11.2024

11

30

2560

90

02.12.2024

12

2

2540

90

07.12.2024

13

96

2612

80

09.12.2024

14

3

2541

80

20.12.2024

15

104

2617

30

26.12.2024

16

60

2585

20

01.12.2024

17

59

2584

90

29.01.2025

18

67

2589

80

06.01.2025

19

21

2525

100

18.02.2025

20

100

2614

90

07.02.2025

21

36

2534

90

10.02.2025

22

115

2627

90

17.02.2025

 

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

V Tržiču, 15. 5. 2024

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2023 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec, redni vpis.

 (razvrstitev po mesecu vstopa) 

Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
90 2464 90 01.04. 2024
96 2469 80 13.04.2024

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

V Tržiču, 5.1.2024

 

Čakalni seznam  za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2023-2024

(1. starostno obdobje)

 

  Številka otroka Šifra otroka   Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 173 2537   80 01.02.2024
2 143 2509   80 24.02.2024
3 137 2503   90 25.03.2024
4 142 2508   90 30.03.2024
5 153 2518   80 25.03.2024
6 174 2538   60 01.03.2024
7 144 2510   90 08.04.2024
8 161 2525   90 03.04.2024
9 155 2520   80 11.04.2024
10 160 2524   80 15.04.2024
11 154 2519   80 16.04.2024
12 169 2533   80 01.06.2024
13 167 2531   30 06.05.2024
14 172 2536   80 01.06.2024
15 162 2526   30 01.06.2024
16 170 2534   90 12.07.2024
17 158 2522   90 16.07.2024

 

 Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok.

 

V Tržiču, 26. 2. 2024

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost