Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

  Točke Številka otroka Šifra otroka Željen datum vstopa
1 80 80 1963 21.09.2020
2 60 117 1992 05.10.2020
3 80 38 1929 06.10.2020
4 90 110 1987 07.10.2020
5 90 119 1994 08.10.2020
6 60 94 1975 15.10.2020
7 80 61 1948 03.11.2020
8 90 60 1947 04.11.2020
9 30 26 1918 11.11.2020
10 90 97 1977 11.11.2020
11 40 167 2032 16.11.2020
12 90 10 1905 21.11.2020
13 30 25 1917 27.11.2020
14 80 132 2005 21.12.2020
15 0 144 2015 01.01.2021
16 90 41 1931 03.01.2021
17 80 131 2004 04.01.2021
18 90 42 1932 07.01.2021
19 70 27 1919 08.01.2021
20 90 11 1906 11.01.2021
21 90 128 2001 11.01.2021
22 90 159 2024 22.01.2021
23 90 81 1964 25.01.2021
24 90 82 1965 25.01.2021
25 90 152 2019 25.01.2021
26 90 4 1901 01.02.2021
27 90 157 2022 01.02.2021
28 90 120 1995 01.03.2021
29 70 168 1628 01.03.2021
30 70 169 2033 01.03.2021

 

V Tržiču, 15.7.2020

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, drugo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa OPOMBA
1 161-2019/1860 10 01.09.2019
2 180-2019/1877 10 09.09.2019
3 195-2019/1892 90 1.3.2020
4 196-2019/1893 90 1.3.2020
5 200-2019/1897 80 1.2.2020
6 194-2019/1891 10 1.2.2020

V Tržiču, 21.1.2020

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, prvo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa opomba
1 186-2019/1883 10 25.11.2019 Samo Križe
2 190-2019/1887 60 06.04.2020
3 179-2019/1876 30 06.04.2020
4 182-2019/1879 90 02.05.2020
5 184-2019/1881 90 20.06.2020
6 187-2019/1884 80 08.06.2020

V Tržiču, 2.3. 2020

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2020-2021, prvo starostno obdobje

  Točke Številka otroka Šifra otroka Željen datum vstopa
1 30 177 2041 01.09.2020

V tržiču, 15.6.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel