Konvencija o otrokovih pravicah

Je meddržavna pogodba, ki jo je pod okriljem združenih narodov, med številnimi državami potrdila tudi Slovenija. Dolžni smo jo spoštovati in skrbeti, da se našim otrokom med drugim izpolnjujejo tudi sledeče pravice:

Enakost:
Vsi otroci, brez kakršnegakoli razlikovanja imajo enake pravice.

Družina:
Za otrokov razvoj ima družina primarno vlogo, zato naj bi odraščali znotraj nje, v vzdušju razumevanja in ljubezni.

Invalidnost:
Kakorkoli prizadeti otroci morajo živeti v razmerah, ki zagotavljajo enakopravno in dostojanstveno mesto v družbi. Država jim je dolžna nuditi posebno pomoč pri izobraževanju, igri in razvedrilu.

Zdravstvo:
Otroci so opravičeni do najvišje ravni zdravstvenega varstva in storitev. Poskrbljeno mora biti za čisto in zdravo okolje, ter za dovolj kakovostne hrane in neoporečne pitne vode.

Šola:
Vsi otroci imajo pravico do brezplačnega šolanja, kjer naj bi bili ob obojestranskem spoštovanju in zaupanju s profesorji, vzgajani v duhu razumevanja, miru, strpnosti in prijateljstva.

Prosti čas:
Otroci imajo pravico do prostega časa in do primerne igre in razvedrila. Zaščititi se moramo pred ekonomskim izkoriščanjem in dejavnostmi, ki služijo za realizacijo ciljev odraslih ljudi.

Nasilje:
Vsaka oblast mora poskrbeti, da so otroci varovani pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja. Za slednje smo dolžni poskrbeti tudi sami in po potrebi poiskati ustrezno pomoč.

Vojna:
Država mora vse otroke obvarovati vojnega nasilja.

Dostopnost