Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil

Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2018 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):
Opis predmeta: Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano: Vrsta predmeta: Vrednost oddanega naročila brez DDV:
Čistila in papirna konfekcija Makom d.o.o., Ims-adit d.o.o., Barjans d.o.o. blago 17.500,00
Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2017 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):
Opis predmeta: Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano: Vrsta predmeta: Vrednost oddanega naročila brez DDV:
Čistila in papirna konfekcija Makom d.o.o. blago 15.000,00

 

Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2016 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):
Opis predmeta: Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano: Vrsta predmeta: Vrednost oddanega naročila brez DDV:
Avtobusni prevozi za šolsko leto 2016/2017 Luka PGT d.o.o. storitve 12.000,00
Čistila in papirna konfekcija Makom d.o.o., IMS – ADT d.o.o., Vafra d.o.o. blago 17.500,00
Zdravila in sanitetni material za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2018 Lekarna Deteljica, Meri Rozman Logar mag.farm. blago 13.000,00
Celostna ureditev umivalnice v enoti Križe Bios d.o.o. gradnje 19.994,05