Uvajanje v vrtec

Prihod otroka v vrtec je zelo pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. S sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši:

Ob vpisu se starši lahko pogovorijo z ravnateljico, s pomočnico ravnateljice ali svetovalno delavko o vseh vprašanjih, dilemah, ki jih imajo.

V času uvajalnega obdobja, priporočamo razgovor z vzgojiteljico o otrokovih potrebah, navadah, posebnostih.

Zaželeno je, da je prve dni otrok v vrtcu le nekaj ur. Po potrebi starši ostanejo nekaj časa ob njem.

Otroci naj imajo s seboj svojo igračo, ninico.

Otroku povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj.

Priporočamo, da se držite ustaljenega časovnega ritma.

Poslavljanje od otroka ne zavlačujte po nepotrebnem. Vedite, da stisko staršev občutijo tudi otroci.

Na začetku so prilagoditvene težave običajne. Če trajajo dolgo časa, predlagamo ponoven razgovor z vzgojiteljico ali svetovalno službo.

Dostopnost