VPISNI LIST za šolsko leto 2019/2020
Vpisni list za šolsko leto 2019/2020, ki ga boste uporabili za redni vpis otroka med 4. in 8. marcem 2019, bo na voljo zadnje dni pred vpisnim rokom. Pred razpisnim rokom vpisnih listov ne sprejemamo.

VPISNI LIST za šolsko leto 2018/2019

je dostopen na tej povezavi: VPISNI LIST 2018-2019

Redni letni vpisa za vstop s 1. 9. tekočega leta se izvaja vsako leto v prvem tednu marca.
Za vpis otroka tekom šolskega leta se obrnite na svetovalno službo Vrtca Tržič: 04 5971 607 ali natasa.brzin@vrtec-trzic.si.