VPISNI LIST za šolsko leto 2019/2020

je dostopen na tej povezavi: VPISNI LIST 2019-2020

Redni letni vpisa za vstop s 1. 9. tekočega leta se izvaja vsako leto v prvem tednu marca.
Za vpis otroka tekom šolskega leta se obrnite na svetovalno službo Vrtca Tržič: 04 5971 607 ali natasa.brzin@vrtec-trzic.si.