Za starše

Povezanost staršev in vrtca je pomembna in jo negujemo na različne načine. Pri tem se trudimo, da vas, starše, seznanimo z našim delom in da ste vključeni k oblikovanju le-tega s svojimi predlogi in pobudami.

SODELOVANJE

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Razvijanje, učenje ter vzgajanje otroka v zdravo in ustvarjalno osebnost je skupna skrb vrtca in družine. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

1. Sodelovanje in obveščanje poteka na naslednje načine

preko individualnih pogovorov staršev s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec

preko pogovornih ur z vzgojiteljico o otroku

preko oddelčnih roditeljskih sestankih

preko skupnih srečanj otrok, staršev in strokovnih delavcev: igralne urice, ustvarjalne delavnice, praznovanja, prireditve

preko predavanj za starše

preko obveščanja na oglasnih deskah

preko publikacije o vrtcu, ki vključuje vse informacije o življenju in delu VVZ

preko sestankov Sveta staršev in Sveta vrtca.

2. Svet staršev vrtca?

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem vrtcu. Sestavljen je tako,
da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

3. Družinsko svetovanje?

Namen družinskega svetovanja je podpora in pomoč družinam, ki se spopadajo s težavami in iščejo odgovore na različna vprašanja.

Zavedamo se, da so težave, ki se pojavijo v družinah pogosto večplastne in razumemo stisko, ki ni stiska samo enega člana v družini. V težave sta največkrat vključena oba starša in pa otroci.  Nikogar ne želimo prezreti, v družinskem svetovanju pa Vam v vrtcu  ponujamo ustrezno dodatno  strokovno terapijo obema partnerjema oz. vsem članom družine pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi, kar naj bi Vam omogočilo boljšo kakovost življenja.

4. Kdaj bi morda potrebovali družinsko svetovanje?

Morda Vas je na težave z otrokom v vrtcu opozorila vzgojiteljica, morda sami opažate, da imate težave v komunikaciji ali v odnosu znotraj družine, težave s partnerjem, morda niste prepričani o sebi, ste pod hudim stresom in ne najdete poti, ki bi se vam zdela ustrezna za naprej. Nikakor ne čakajte, na to, da so »stvari« že predaleč.

5. Kaj lahko od svetovanja pričakujete?

 Če se vam pojavljajo stiske Vam želimo biti pri tem v oporo in v pomoč, skušali Vas bomo v stiskah razumeti in vam pomagati pri iskanju poti, iskanju vzorcev vedenja, pri reševanju dilem in svetovanju glede vzgojnih prijemov. V razvoju otrok se pogosto pojavijo težave ali strahovi in takrat Vam bomo skušali  svetovati. Pojavijo se bolezni, težave otrok v odstopanju ali kakšnimi drugimi ovirami. Pri nas boste lahko odkrito spregovorili o svojih težavah. Skušali Vam pomagati pri tem, kako naprej.

Srečanja so zaupne narave, vodi jih geštalt izkustveni družinski terapevt. Zagotavljamo Vam varovanje vseh podatkov.

Svetovanja so za starše vrtca brezplačna.

Svoje dileme in želje za srečanje lahko izrazite na mail: druzinskosvetovanje@vrtec-trzic.si.

6. Uvajanje v vrtec
Prihod otroka v vrtec je zelo pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. S sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši:

Ob vpisu se starši lahko pogovorijo z ravnateljico, s pomočnico ravnateljice ali svetovalno delavko o vseh vprašanjih, dilemah, ki jih imajo.

V času uvajalnega obdobja, priporočamo razgovor z vzgojiteljico o otrokovih potrebah, navadah, posebnostih.

Zaželeno je, da je prve dni otrok v vrtcu le nekaj ur. Po potrebi starši ostanejo nekaj časa ob njem.

Otroci naj imajo s seboj svojo igračo, ninico.

Otroku povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj.

Priporočamo, da se držite ustaljenega časovnega ritma.

Poslavljanje od otroka ne zavlačujte po nepotrebnem. Vedite, da stisko staršev občutijo tudi otroci.

Na začetku so prilagoditvene težave običajne. Če trajajo dolgo časa, predlagamo ponoven razgovor z vzgojiteljico ali svetovalno službo.

POMOČ IN PODPORA

VPIS

Full Time

Mon – Fri (5 days)

$1,000 per month

Part Time

Mon, Wed, Friday (3 days)

$600 per month

Pre-K

Mon, Wed, Friday (3 days)

$600 per month

Registration

1 Time Fee

$135

OBRAZCI

Aenean finibus fermentum purus et tristique. Donec at molestie tellus. Donec dignissim eleifend libero sed blandit massa mattis non. In tincidunt, ex vitae laoreet pretium, arcu nisi commodo velit. Aenean finibus fermentum purus et tristique. Donec at molestie tellus. Donec dignissim eleifend libero sed blandit massa mattis non. In tincidunt, ex vitae laoreet pretium
Dostopnost