Prehrana

Za večino otrok pripravljamo zajtrk in kosilo. Vsem otrokom za vmesni obrok vsakodnevno nudimo sadje. Otrokom od 1-3 let pa poleg sadja tudi mlečni obrok (sadna skuta, jogurti, kefir, mlečni napitki …) Otrokom, po 14 uri ponudimo dodatni obrok, popoldansko malico.

Zajtrk se pripravlja v vsakem vrtcu, kosilo pa v centralni kuhinji. Obroki so pripravljeni po trendih zdrave prehrane za predšolske otroke. Čas malice in kosila je premakljiv glede na delo v oddelku. Otroci v vrtcu zaužijejo 70 % celodnevnih energijskih in hranilnih potreb. Lahko si izberejo količino hrane oz. česa bodo jedli več, česa manj. Vedno je poskrbljeno, da otroci niso žejni in da zaužijejo različne vrste pijače.

Analiza ankete o prehrani v vrtcu

Staršem se zdi pomembno da otroci zajtrkujejo, poznajo smernice zdravega prehranjevanja, z jedilnikom
v vrtcu so seznanjeni, strinjajo se, da sledimo smernicam zdravega prehranjevanja, sestava hrane se
jim zdi primerna.
Otroci najrajši jedo testenine, krompir, meso, juhe, mlečne jedi za zajtrk (mlečni riž, zdrob, kaša) in sadje.
Starši nam priporočajo, da otrokom nudimo nesladkan čaj in večkrat vodo, manj sladkorja, kruha,
industrijsko predelane hrane in enostavnih ogljikovih hidratov, več polnozrnatih izdelkov, sadja, rib,
domače prehrane, testenin, surove zelenjave.
Mnenja so, da otrok v vrtcu zaužije dovolj mleka in mlečnih izdelkov, sadja, več kot polovica staršev je
mnenja da otrok v vrtcu zaužije tudi dovolj zelenjave in tekočine.
Menijo da so obroki količinsko zadostni.
Otroci po vrnitvi iz vrtca v večini zaužijejo še enega do dva obroka.
Starši nam sporočajo, da je prehrana v vrtcu dobra, raznovrstna, da so zadovoljni, pohvalili so delo
kuharjev in kuharic, sestavo jedilnikov, pravijo da smo super, le tako naprej, bravo.

Prehrana v vrtcu

Prehrana predstavlja pomemben dejavnik zdravja.  Vzgoja o zdravi prehrani je pomembna za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad tudi v kasnejšem življenjskem obdobju. Naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki mora biti obenem uravnotežena, varovalna, pestra, varna, kar pomeni da otrok z zdravim načinom prehranjevanja zadovolji svoje energijske potrebe in potrebe po vseh hranilnih snoveh.

Prehrano načrtujemo skladno z veljavnimi Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005) in Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo). Poskušamo zagotoviti čim bolj zdravo in uravnoteženo prehrano za predšolske otroke.

Veliko pozornosti namenimo nabavi kvalitetnih živil, trudimo se zagotoviti lokalno pridelana živila. Z izpeljavo ponovnega postopka JN za prehrano bomo poskušali pridobiti /povabiti k sodelovanju še več lokalnih dobaviteljev.

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo načelo sezonske hrane, uporabo zdravih postopkov načina priprave (dušenje, kuhanje, peka, …), lastno pripravo jedi, še posebno peciva in namaze.
Upoštevamo tudi ritem prehranjevanja predšolskega otroka, dietno prehrano, postrežbo obrokov, pestrost in prehranjevalne navade družine. Sestavljamo jih za 14 dni v naprej in so enaki za vse starostne skupine.

Sadje, zelenjavo, kruh, pekovsko pecivo, meso in mlečne izdelke nabavljamo dnevno, ostalo prehrambeno blago na 14 dni.

Za otroke, ki na podlagi zdravniških potrdil potrebujejo dietno prehrano, pripravljamo obroke, kot za ostale otroke, le da »prepovedana« živila nadomestimo z dovoljenimi živili.

Postopoma uvajamo nove jedi. Več ali manj jih otroci dobro sprejemajo, v kolikor jed v večini zavrnejo, jo opustimo. Strmimo k vsakodnevnemu uživanju sadja in/ali zelenjave in omejevanju maščob, soli in sladkorja. Za žejo so otrokom na voljo različni malo sladkani čaji, voda, kompoti, limonada, sokovi  itd.

Skozi vzgojni proces se otroci izobražujejo o zdravi prehrani, kulturi prehranjevanja ter ustrezni higieni. Starejši otroci imajo možnost, da si obroke postrežejo sami.

Starše s prehrano v vrtcu obveščamo z jedilniki, ki so na vpogled na oglasnih deskah in na spletni strani Vrtca Tržič. Tako lahko doma prehrano otroka ustrezno dopolnjujejo.

Na podlagi Uredbe 1169/2011/EU vas na jedilniku obveščamo o zakonsko reguliranih alergenih – snoveh ali proizvodih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost.

Sodelovanje s starši

Starši so vljudno vabljeni na razgovor o prehrambenih posebnostih svojih otrok.

Uradne ure po dogovoru.

Za pogovor se lahko dogovorite osebno ali po telefonu 04 59 71 608, pri vodji prehrane in ZHR, Suzani Smolej.

Sodelovanje s starši

Starši so vljudno vabljeni na razgovor o prehrambenih posebnostih svojih otrok.

Uradne ure: 

po dogovoru.

Za pogovor se lahko dogovorite osebno ali po telefonu 04 59 71 608, pri vodji prehrane, Suzani Smolej.

Odsotnost otrok med počitnicami in med-prazničnimi dnevi

Starše ponovno opozarjamo, da na vpisnih listih za prisotnost otroka v vrtcu, med počitnicami in v med-prazničnih dneh podajajo točne podatke, saj nam napačno število otrok onemogoča racionalno delo (preveč pripravljene hrane, veliko število strokovnih delavcev, …).

Na podlagi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič (Ur. l. št. 19/2013), znižanje cene programa za stroške neporabljenih živil, ne velja v primerih, ko starši vrtcu pisno sporočijo, da bo otrok v času praznikov oz. počitnic v vrtcu prisoten, potem pa v vrtec ne pride. V tem primeru se mu strošek prehrane zaračuna!

Dostopnost