Prosto delovno mesto – SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI (do 20. 9.)

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, in sicer za določen čas za nadomeščanje odsotne delavke s polnim delovnim časom 8 ur dnevno oz. 40 ur tedensko

 

Vrsta strokovne izobrazbe: pridobljena po izobraževalnem programu gimnazija ali izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja

 

Obvezna znanja: aktivno znanje slovenskega  knjižnega jezika
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG

Obseg delovne obveznosti in čas trajanja delovnega razmerja spremljevalca se določi glede na število otrok, ki se jim nudi fizična pomoč in obseg oziroma število ur nudenja fizične pomoči, ki izhaja iz odločbe o usmeritvi oz. individualiziranega programa, ki ga pripravi strokovna skupina, pri čemer:

se spremljevalec seznani s problematiko otroka s posebnimi potrebami,

skrbi za varno gibanje otroka s posebnimi potrebami po prostorih, objektu vrtca,

pomaga otroku, da lahko prihaja k igri in drugim oblikam vzgojnega dela,

pomaga pri zadovoljevanju osebnih potreb otroka,

spremlja otroka na sprehodih in izletih,

skrbi za zagotavljanje pogojev za varno delo v skladu s predpisi o varstvu pri delu,

opravlja druga dela in naloge, ki so potrebne v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih otrok v vrtcu, ter druge naloge po letnem delovnem načrtu vrtca in po navodilih vodstva v skladu s predpisi,

ravnatelju daje pobude za prilagoditev pogojev dela otroka s posebnimi potrebami.

 

Opravlja  tudi druga  dela,  po katerih se potreba pojavlja občasno in nepričakovano: delo v inventurnih komisijah, delo v strokovnih organih in strokovnih skupinah, opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter po navodilih organizacijskega vodje, pomočnika ravnatelja/ice in ravnatelja/ice.

V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

 

Opomba:

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba:

 • ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ki je bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
 • zaželena pedagoška smer izobrazbe

 

Objava prostega delovnega mesta: 15. 9. 2023

Rok za prijavo: 20. 9. 2023

SKLIC: PA76660

 

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi na:

Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali info@vrtec-trzic.si.

Novi začetki

Spoštovani starši.

September je za vse nov začetek. Zaposleni se že med poletnimi meseci pripravljamo na nove otroke, starše, prostore in sodelavce. Želimo, da se ob vstopu v naše hiše počutite sprejete, slišane in upoštevane. Zelo pomembna je spoštljiva medsebojna komunikacija in upoštevanje avtonomije vrtca z vaše strani. Smo strokovnjaki na področju predšolske vzgoje in najbolje vemo, kaj potrebujejo vaši otroci za optimalen razvoj in dobro počutje, zato je najbolj pomembno vaše zaupanje v naše delo. Pomembno je, da gremo vzgojitelji in starši v isto smer, se dopolnjujemo in sodelujemo.
Želimo vam veliko prijetnih trenutkov v naši družbi.

Tatjana Blaži, ravnateljica Vrtca Tržič

Obvestilo o oddelku in strokovnem timu

Spoštovani starši,

obvestilo z informacijo o tem, v katerem oddelku ter s katerima strokovnima delavkama bo vaš otrok v šolskem letu 2023/2024, pričakujte v svojih poštnih nabiralnikih (naslov otroka) v dneh po 22. avgustu.

Lepe poletne dni!

 

Obveznosti pred vstopom v vrtec (novovpisani) in obvestilo o skupini in strokovnem timu

Obveznosti pred vstopom v vrtec

 • V mesecu pred vstopom v vrtec je potrebno na pristojni center za socialno delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen.
 • Ceno programa na predlog strokovne službe vrtca določi ustanoviteljica Občina Tržič. Višino plačila staršev ugotavlja pristojni center za socialno delo in o ugotovitvah izda odločbo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem oz. sorojenci.
 • V Vrtec Tržič se lahko vključijo otroci, ki pred vstopom predložijo zdravniško potrdilo, na katerem mora biti s strani pediatra ustrezno označeno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, oziroma so navedeni utemeljeni razlogi, zakaj cepljenje ni bilo izvedeno.
 • Zdravniško potrdilo je potrebno predložiti vzgojiteljici/vzgojitelju prvi dan vstopa v vrtec.

 

  Obveščanje o skupini in strokovnem timu

 • Vse starše bomo po 21. avgustu pisno obvestili, v katero skupino je razporejen otrok in kdo bo v strokovnem timu vašega otroka.
 • Starši otrok v starosti do 3 let boste v zadnjih dneh avgusta povabljeni na pogovor, kjer se boste pogovorili vse o uvajanju vašega otroka v vrtec.
 • Starši starejših otrok boste ob obvestilu prejeli tudi telefonsko številko, s povabilom, da lahko, če želite, pred vstopom kontaktirate vzgojiteljico in se dogovorite o vstopu v vrtec.

 

S spoštovanjem,
vodstvo Vrtca Tržič

Dostopnost