Prehrana

Za večino otrok pripravljamo zajtrk in kosilo. Otrokom, po 14 uri ponudimo dodatni obrok, malico – zelenjavo, sveže in suho sadje, oreščke, grisine, krekerje. Zelenjave naj bi zaužili več kot sadja, zato jo večkrat vključimo tudi pri zajtrku in popoldanski malici in ne samo pri kosilu.

Kosilo se v celoti pripravlja v centralni kuhinji, zajtrk pa delno tudi v enoti Palček in v enoti Deteljica. Obroki so pripravljeni po trendih zdrave prehrane za predšolske otroke. Pripravljamo jih iz osnovnih sestavin. Čas zajtrka je ob 8 uri, čas kosila je v začetku šolskega leta za najmlajše je ob 11.30 uri, za starejše oddelke pa ob 12 uri oziroma je premakljiv glede na dejavnosti v oddelku. Vedno je poskrbljeno, da otroci niso žejni. Na voljo imajo vodo iz pipe, nesladkan čaj, limonado, občasno sok.

Legenda:
(*) zvezdica pomeni, da jedi pripravljamo sami v vrtcu 
z rdečo barvo označujemo novosti na jedilniku

DOMAČE, pomeni, da je živilo od lokalnih dobaviteljev
Prisotni alergeni so navedeni v oklepaju

Prehrana v vrtcu

Prehrana predstavlja pomemben dejavnik zdravja.  Vzgoja o zdravi prehrani je pomembna za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad tudi v kasnejšem življenjskem obdobju. Naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki mora biti obenem uravnotežena, varovalna, pestra, varna, kar pomeni da otrok z zdravim načinom prehranjevanja zadovolji svoje energijske potrebe in potrebe po vseh hranilnih snoveh.

Prehrano načrtujemo skladno z veljavnimi Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005) in Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo). Poskušamo zagotoviti čim bolj zdravo in uravnoteženo prehrano za predšolske otroke.

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo načelo sezonske hrane, uporabo zdravih postopkov načina priprave (dušenje, kuhanje, peka, …), lastno pripravo jedi iz osnovnih živil, še posebno peciva in namaze.
Upoštevamo tudi ritem prehranjevanja predšolskega otroka, dietno prehrano, postrežbo obrokov, pestrost in prehranjevalne navade družine. Sestavljamo jih za 14 dni v naprej in so enaki za vse starostne skupine. Najmlajšim po potrebi hrano spasiramo, sesekljamo na manjše delčke, dodamo juho…

Sadje, zelenjavo, kruh, pekovsko pecivo, meso in mlečne izdelke nabavljamo dnevno, ostalo prehrambeno blago na 14 dni.

Za otroke, ki na podlagi medicinsko predpisanih diet potrebujejo dietno prehrano, pripravljamo obroke kot za ostale otroke, le da »prepovedana« živila nadomestimo z dovoljenimi živili. Hkrati vas obveščamo, da kljub upoštevanju strogih načel nabave, priprave in razdeljevanja dietnih obrokov obstaja možnost navzkrižne kontaminacije in posledično prisotnost posameznih alergenov v sledovih.

Postopoma uvajamo nove jedi. Več ali manj jih otroci dobro sprejemajo, v kolikor jed v večini zavrnejo, jo opustimo. Strmimo k vsakodnevnemu uživanju sadja in/ali zelenjave, omejevanju soli in sladkorja. Za žejo so otrokom na voljo različni  nesladkani čaji, voda, občasno kompoti, limonada, sok  itd.

Skozi vzgojni proces se otroci izobražujejo o zdravi prehrani, kulturi prehranjevanja ter ustrezni higieni. Starejši otroci imajo možnost, da si obroke postrežejo sami.

Starše s prehrano v vrtcu obveščamo z jedilniki, ki so na vpogled na oglasnih deskah in na spletni strani Vrtca Tržič. Tako lahko doma prehrano otroka ustrezno dopolnjujejo.

Na podlagi Uredbe 1169/2011/EU vas na jedilniku obveščamo o zakonsko reguliranih alergenih – snoveh ali proizvodih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost.

Sodelovanje s starši
Starši so vljudno vabljeni na razgovor o prehrambenih posebnostih svojih otrok.
Uradne ure po dogovoru.

Za pogovor se lahko dogovorite osebno ali po telefonu 04 59 71 608, pri organizatorki prehrane, Suzani Smolej.

Mnenje NIJZ o strokovnem pregledu organizirane prehrane v Vrtcu Tržič
V decembru 2017 smo v Vrtcu Tržič imeli strokovni pregled organizirane prehrane. S klikom na povezavo: Vrtec Trzic si lahko ogledate mnenje oz. poročilo.

 

Odsotnost otrok med počitnicami in med-prazničnimi dnevi

Starše ponovno opozarjamo, da na vpisnih listih za prisotnost otroka v vrtcu, med počitnicami in v med-prazničnih dneh podajajo točne podatke, saj nam napačno število otrok onemogoča racionalno delo (preveč pripravljene hrane, veliko število strokovnih delavcev, …).

Na podlagi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič (Ur. l. št. 19/2013), znižanje cene programa za stroške neporabljenih živil, ne velja v primerih, ko starši vrtcu pisno sporočijo, da bo otrok v času praznikov oz. počitnic v vrtcu prisoten, potem pa v vrtec ne pride. V tem primeru se mu strošek prehrane zaračuna!

Sodelovanje s starši

Starši so vljudno vabljeni na razgovor o prehrambenih posebnostih svojih otrok.

Uradne ure: 
po dogovoru.

Za pogovor se lahko dogovorite osebno ali po telefonu
04 59 71 608,
pri organizatorki prehrane, Suzani Smolej.

 

PUBLIKACIJA NIJZ – PREHRANA V VRTCU

Dostopnost