SKLAD VRTCA

Spoštovani starši in podporniki vrtca.

Z veseljem sporočamo, da je v letu 2023 zaživel SKLAD VRTCA TRŽIČ!

Sklad vrtca smo ustanovili za:

Financiranje dejavnosti vrtca, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev.
Spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok in drugih projektov vrtca.
Nakup nadstandardne opreme za potrebe vrtca.
Izvedbo projektne naloge ali nakup opreme, za katero donator izredno donira sredstva v sklad vrtca in je v skladu s predpisi dopustna.
Za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se tako zagotavljajo enake možnosti.
Druge podobne namene.

Če želite prispevati v sklad, vas vabimo k nakazilu sredstev na račun Vrtca Tržič. Prav vsakega zneska bomo veseli.

Glede na referenco bodo sredstva namenjena posamezni enoti.

SI56 0133 1603 0642 741 
KODA NAMENA:   CHAR

Referenca:   
SI00   2912         za celoten vrtec
SI00   2912-2     za enoto Palček ter dislocirana oddelka v Lomu in OŠ Tržič
SI00   2912-3     za enoto Deteljica ter dislocirane oddelke v Kovorju in OŠ Bistrica
SI00   2912-4     za enoto Križe ter dislocirane oddelke v Pristavi

Postopek lahko poenostavite tako, da skenirate QR kodo:

ZA ENOTO PALČEK TER DISLOCIRANA ODDELKA V LOMU IN OŠ TRŽIČ

ZA ENOTO DETELJICA TER DISLOCIRANE ODDELKE V KOVORJU IN OŠ BISTRICA

ZA ENOTO KRIŽE TER DISLOCIRANE ODDELKE V PRISTAVI

QL RAZMIŠLJAŠ, če prispevaš znesek po želji.
Vsak prispevek je dobrodošel.

 

PRAVILA SKLADA VRTCA TRŽIČ

 

Dostopnost