Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2024 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

(razvrstitev po mesecu vstopa)

 

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 39 2566 90 30.09.2024
2 102 2615 90 11.09.2024
3 58 2583 30 06.09.2024
4 64 2588 90 10.10.2024
5 79 2599 90 20.10.2024
6 47 2573 90 21.10.2024
7 61 2586 90 23.10.2024
8 20 2551 80 14.10.2024
9 54 2579 30 07.10.2024
10 63 2587 90 23.11.2024
11 13 2546 80 04.11.2024
12 32 2562 80 04.11.2024
13 111 2623 80 05.11.2024
14 30 2560 90 02.12.2024
15 2 2540 90 07.12.2024
16 96 2612 80 09.12.2024
17 3 2541 80 20.12.2024
18 104 2617 30 26.12.2024
19 60 2585 20 01.12.2024
20 59 2584 90 29.01.2025
21 21 2525 100 18.02.2025
22 100 2614 90 07.02.2025
23 36 2534 90 10.02.2025
24 115 2627 90 17.02.2025
25 67 2589 80 03.02.2025

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

V Tržiču, 12. 4. 2024

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2023 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec, redni vpis.

 (razvrstitev po mesecu vstopa) 

Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
90 2464 90 01.04. 2024
96 2469 80 13.04.2024

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

V Tržiču, 5.1.2024

 

Čakalni seznam  za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2023-2024

(1. starostno obdobje)

 

  Številka otroka Šifra otroka   Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 173 2537   80 01.02.2024
2 143 2509   80 24.02.2024
3 137 2503   90 25.03.2024
4 142 2508   90 30.03.2024
5 153 2518   80 25.03.2024
6 174 2538   60 01.03.2024
7 144 2510   90 08.04.2024
8 161 2525   90 03.04.2024
9 155 2520   80 11.04.2024
10 160 2524   80 15.04.2024
11 154 2519   80 16.04.2024
12 169 2533   80 01.06.2024
13 167 2531   30 06.05.2024
14 172 2536   80 01.06.2024
15 162 2526   30 01.06.2024
16 170 2534   90 12.07.2024
17 158 2522   90 16.07.2024

 

 Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok.

 

V Tržiču, 26. 2. 2024

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost