Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil

Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2020 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):

Opis predmeta:

Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano:

Vrsta predmeta:

Vrednost oddanega naročila brez DDV:

Čistila in papirna konfekcija za leto 2021

Makom d.o.o., Barjans d.o.o., Extralux d.o.o.

blago

19.700,00

Servisiranje in vzdrževanje registracijske opreme v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2021

Četrta pot d.o.o.

storitev

10.000,00

Najem prenosnih računalnikov za obdobje od 1.8.2020-31.12.2022

Anni d.o.o., Motnica 7A, 1236 Trzin

blago

18.560,00

Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2019 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):
Opis predmeta: Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano: Vrsta predmeta: Vrednost oddanega naročila brez DDV:
Čistila in papirna konfekcija za leto 2019 Barjans d.o.o., Europap d.o.o. blago 14.900,00
Električna energija za poslovni prostor v Pristavi (1.10.2019 – 31.12.2024) Občina Tržič blago 14.000,00
Čistila in papirna konfekcija za leto 2020 Makom d.o.o., Barjans d.o.o., Europap d.o.o. blago 19.200,00
Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2018 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):
Opis predmeta: Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano: Vrsta predmeta: Vrednost oddanega naročila brez DDV:
Čistila in papirna konfekcija Makom d.o.o., Ims-adit d.o.o., Barjans d.o.o. blago 17.500,00
Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2017 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):
Opis predmeta: Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano: Vrsta predmeta: Vrednost oddanega naročila brez DDV:
Čistila in papirna konfekcija Makom d.o.o. blago 15.000,00
 
Evidenca oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2016 (v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):
Opis predmeta: Naziv gospodarskega subjekta, kateremu je bilo naročilo oddano: Vrsta predmeta: Vrednost oddanega naročila brez DDV:
Avtobusni prevozi za šolsko leto 2016/2017 Luka PGT d.o.o. storitve 12.000,00
Čistila in papirna konfekcija Makom d.o.o., IMS – ADT d.o.o., Vafra d.o.o. blago 17.500,00
Zdravila in sanitetni material za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2018 Lekarna Deteljica, Meri Rozman Logar mag.farm. blago 13.000,00
Celostna ureditev umivalnice v enoti Križe Bios d.o.o. gradnje 19.994,05
Dostopnost