Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto KUHAR IV/V M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom 8 ur dnevno zaradi povečanega obsega dela.

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba – smer gostinstvo ali druga ustrezna smer

Stopnja strokovne izobrazbe: IV/V

Obvezna znanja:

aktivno znanje slovenskega jezika 

Zahtevane delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG

Pripravlja in čisti živila za termično obdelavo, porcionira in deli obroke po programu in posebne obroke po navodilih vodje kuhinje in organizatorja prehrane.

Sprejema in ustrezno shranjuje živila in drug potreben material.

Opravlja druga dela po navodilu vodstva vrtca oziroma organizatorja prehrane.

Aktivno sodeluje in uvaja novosti v proces dela v kuhinji po smernicah HACCP študije, skrbi za izboljšave.

Ob organiziranih prireditvah skrbi za pripravo prostorov, hrane in pogrinjkov.

Nadomešča vodjo kuhinje v njegovi odsotnosti.

Izvaja druga kuharska opravila po dnevnem razporedu zadolžitev, ki ga pripravi vodja kuhinje ali drugi za to pristojen zaposleni.

Skrbi za čistočo kuhinjskega perila in svoje delovne obleke, za urejenost in osebno higieno.

Dnevno čisti in vzdržuje kuhinjsko opremo, pribor, naprave, delovne pripomočke, delovne površine in ostali kuhinjski inventar ter pripadajoče prostore in pomiva ter shranjuje posodo, skrbi za izklop naprav pod električno napetostjo, zapre okna in zaklene vrata idr.

Pravilno uporablja in vzdržuje stroje in naprave, ki jih uporablja pri svojem delu (v skladu z navodili).

Redno spremlja strokovne novosti in zakonodajo.

Se sproti izpopolnjuje in izobražuje in spremlja novosti na področju HACCP študije ter jih uvaja v delo.

Opravlja druge naloge, ki so v zvezi z njeno osnovno zadolžitvijo po navodilih vodje kuhinje.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Opombe:        

Posebni pogoji za opravljanje dela na tem delovnem mestu:

– Glej zdravstveno oceno tveganja, izjavo o varnosti in zdravju pri delu in pravilnik o uporabi enostavne varovalne opreme.

– Invalidi lahko v Vrtcu Tržič opravljajo tista dela, ki so jih sposobni opravljati glede na njihovo delovno zmožnost in zdravstveno stanje.

Opomba:

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba:

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-ki je bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Objava prostega delovnega mesta: 31. 05. 2024

Rok za prijavo: 27. 06. 2024

Sklic: PH04131

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

 

Dostopnost