Spoštovani starši.

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, naš vrtec spet odpira svoja vrata za vse malčke, ki potrebujejo varstvo in so predvsem zdravi. Prejeli smo vaše odjave, vprašanja, dileme, pobude in tudi pozitivne misli, ki nam bodo v veliko spodbudo v teh negotovih časih.

DELOVANJE SKUPIN

Glede na pridobljene podatke je namero o ponovni vključenosti otrok v vrtec izrazila približno polovica staršev. Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ (o čemer ste bili obveščeni v sporočilu v ponedeljek, 11. 5.) vam sporočamo, da bomo v času izrednih razmer skladno s priporočili prilagodili obratovalni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih.

Vsi najavljeni otroci ostajajo v svojih matičnih skupinah. Vsaka skupina otrok bo zaključena in se v času izrednih razmer ne bo spreminjala. Združevanja med skupinami ne bo, niti v času sprejema in oddaje. Zaposleni se bomo na vso moč trudili, da zagotovimo kar najbolj prijetno bivanje otrok v vrtcu, kljub vsem omejitvam in spremenjenemu delovanju.

Za ta čas poteka vsa komunikacija med starši in zaposlenimi izključno prek elektronskih medijev. Uradnih ur na upravi vrtca ni.

HIGIENSKI UKREPI

Zaradi zaščite otrok in zaposlenih pred okužbo s Covid-19 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, povzeti po NIJZ.

Vsi obiskovalci vrtca (starši oz. skrbniki) morate ob oddaji in sprejemu otroka nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 do 2 m z drugimi osebami ter se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za oddajo in sprejem otroka.

V prostorih vrtca imamo povsod urejeno možnost rednega umivanja rok z milom in vodo. Sanitarni prostori so opremljeni z zadostno količino papirnatih brisač in milom, za zaposlene in obiskovalce smo namestili razkužila za roke. Oddelke in druge prostore vrtca bomo še pogosteje prezračevali, čistili in razkuževali.

V SKUPINI

Prvi dan otrokovega prihoda v vrtec morate svoji vzgojiteljici oddati podpisano izjavo (Izjava-staršev), v kateri nam sporočate, da vaš otrok v vrtec prihaja zdrav. V kolikor ima otrok zdravstvene omejitve, se o tem posvetujte z otrokovim pediatrom.

Natisnjene izjave bodo na voljo tudi pri vhodu.

Zagotovljen je obratovalni čas vrtca glede na vse potrebe staršev. Po 8. uri bodo vhodi v enote zaklenjeni. Za vstop pozvonite na zvonec pri vhodu (glejte oznake).

Otrokom v vrtcu rok ne bomo razkuževali, ampak si bomo roke večkrat dnevno temeljito umivali.

V kolikor bo vreme dopuščalo, bomo veliko časa preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi rezervna oblačila.

V času izrednih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo ninice/dude v vrečki, ki jo bo vzgojitelj(ica) shranil(a) ločeno od ostalih.

Starši boste o vsem, kar se dogaja v skupini vašega otroka, obveščeni prek elektronske pošte. Objave lahko spremljate tudi na naši internetni strani.

PLAČILO VRTCA

Staršem, ki otroka ne bodo pripeljali v vrtec od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020 in so ga za ta čas odjavili v aplikaciji Vasco web, vrtca ni treba plačati in so plačila oproščeni v celoti.

Prosimo, da tisti starši, ki skladno z zgornjimi informacijami otrok ne želite oz. ne boste pripeljali v vrtec in ste v minulem tednu že najavili prisotnost vašega otroka z 18. 5. oz. 25. 5., otroka odjavite v aplikaciji Vasco web do jutri (petek), 15. 5. 2020 do 10. URE.

Prisotnost vaših otrok v vrtcu bomo spremljali tedensko.

Upajmo, da bodo vsi ukrepi, ki jih bomo izvajali v najboljši možni meri, uspešni in da se kmalu vrnemo v ustaljene tirnice. Ljudje smo bitja, ki potrebujemo komunikacijo in druženje in skušajmo jo ohraniti tudi v tem nemirnem času, seveda z upoštevanjem priporočil. Vsi zaposleni se bomo trudili v teh razmerah iskati rešitve ter vašim otrokom nuditi varno in sočutno okolje.

 

Tatjana Blaži, ravnateljica