Spoštovani starši.

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, naš vrtec spet odpira svoja vrata za vse malčke, ki potrebujejo varstvo in so predvsem zdravi. Prejeli smo vaše odjave, vprašanja, dileme, pobude in tudi pozitivne misli, ki nam bodo v veliko spodbudo v teh negotovih časih.

DELOVANJE SKUPIN

Glede na pridobljene podatke je namero o ponovni vključenosti otrok v vrtec izrazila približno polovica staršev. Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ (o čemer ste bili obveščeni v sporočilu v ponedeljek, 11. 5.) vam sporočamo, da bomo v času izrednih razmer skladno s priporočili prilagodili obratovalni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih.

Vsi najavljeni otroci ostajajo v svojih matičnih skupinah. Vsaka skupina otrok bo zaključena in se v času izrednih razmer ne bo spreminjala. Združevanja med skupinami ne bo, niti v času sprejema in oddaje. Zaposleni se bomo na vso moč trudili, da zagotovimo kar najbolj prijetno bivanje otrok v vrtcu, kljub vsem omejitvam in spremenjenemu delovanju.

Za ta čas poteka vsa komunikacija med starši in zaposlenimi izključno prek elektronskih medijev.

HIGIENSKI UKREPI

Zaradi zaščite otrok in zaposlenih pred okužbo s Covid-19 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, povzeti po NIJZ.

Vsi obiskovalci vrtca (starši oz. skrbniki) morate ob oddaji in sprejemu otroka nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 do 2 m z drugimi osebami ter se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za oddajo in sprejem otroka.

V prostorih vrtca imamo povsod urejeno možnost rednega umivanja rok z milom in vodo. Sanitarni prostori so opremljeni z zadostno količino papirnatih brisač in milom, za zaposlene in obiskovalce smo namestili razkužila za roke. Oddelke in druge prostore vrtca bomo še pogosteje prezračevali, čistili in razkuževali.

V SKUPINI

Prvi dan otrokovega prihoda v vrtec morate svoji vzgojiteljici oddati podpisano izjavo (Izjava-staršev), v kateri nam sporočate, da vaš otrok v vrtec prihaja zdrav. V kolikor ima otrok zdravstvene omejitve, se o tem posvetujte z otrokovim pediatrom.

Natisnjene izjave bodo na voljo tudi pri vhodu.

Zagotovljen je obratovalni čas vrtca glede na vse potrebe staršev. Po 8. uri bodo vhodi v enote zaklenjeni. Za vstop pozvonite na zvonec pri vhodu (glejte oznake).

Otrokom v vrtcu rok ne bomo razkuževali, ampak si bomo roke večkrat dnevno temeljito umivali.

V kolikor bo vreme dopuščalo, bomo veliko časa preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi rezervna oblačila.

V času izrednih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo ninice/dude v vrečki, ki jo bo vzgojitelj(ica) shranil(a) ločeno od ostalih.

Starši boste o vsem, kar se dogaja v skupini vašega otroka, obveščeni prek elektronske pošte. Objave lahko spremljate tudi na naši internetni strani.

PLAČILO VRTCA

Staršem, ki otroka ne bodo pripeljali v vrtec od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020 in so ga za ta čas odjavili v aplikaciji Vasco web, vrtca ni treba plačati in so plačila oproščeni v celoti.

Prosimo, da tisti starši, ki skladno z zgornjimi informacijami otrok ne želite oz. ne boste pripeljali v vrtec in ste v minulem tednu že najavili prisotnost vašega otroka z 18. 5. oz. 25. 5., otroka odjavite v aplikaciji Vasco web do jutri (petek), 15. 5. 2020 do 10. URE.

Prisotnost vaših otrok v vrtcu bomo spremljali tedensko.

Upajmo, da bodo vsi ukrepi, ki jih bomo izvajali v najboljši možni meri, uspešni in da se kmalu vrnemo v ustaljene tirnice. Ljudje smo bitja, ki potrebujemo komunikacijo in druženje in skušajmo jo ohraniti tudi v tem nemirnem času, seveda z upoštevanjem priporočil. Vsi zaposleni se bomo trudili v teh razmerah iskati rešitve ter vašim otrokom nuditi varno in sočutno okolje.

 

Tatjana Blaži, ravnateljica

Dostopnost