Spoštovani starši,
 
prosimo vas, da do petka, 10. 6. 2022, elektronsko (v Vasco web) sporočite odsotnost svojega otroka v poletnih mesecih. Prosimo vas tudi, da informacijo o tem, katere dneve oz. tedne bo otrok prisoten oz. odsoten, sporočite tudi strokovnim delavcem oddelka.
Na osnovi vaših podatkov bomo v vrtcu razporedili otroke v dežurne enote in v dislocirane oddelke glede na prostorske možnosti ter organizirali delo in prehrano. O načinu organizacije dela v juliju in avgustu vas bomo obvestili predvidoma 15. junija.

V kolikor bi želeli uveljavljati znižano plačilo zaradi začasne odjave, prosimo preberite:

ZAČASNA ODJAVA:
Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave le za najstarejšega otroka.
Pravico do znižanega plačila iz zgornje alineje lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Obrazec za začasno odjavo otroka v poletnih mesecih lahko natisnete s spletne strani Vrtca Tržič (OBRAZEC_ODJAVA) ali ga dobite pri strokovnih delavcih, kamor ga, prosimo, tudi vrnete do 10. 6. 2022. Kopijo izpolnjenega obrazca lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov urska.jerman@vrtec-trzic.si. Občine znižajo plačilo zaradi začasne odjave le ob oddaji obrazca.

Veder polet v poletje vam želimo,
Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži

 

BODOČKI PRVOŠOLČKI

Starši bodočih prvošolčkov morate otroka pred vstopom v šolo izpisati iz vrtca. IZPISNICO (OBRAZEC IZPISoddate na upravi Vrtca Tržič (in ne pri strokovnih delavcih). Izpisnico lahko natisnete tudi s spletne strani Vrtca Tržič (https://www.vrtec-trzic.si/odjave-in-izpisi/) ali jo dobite na upravi vrtca, podpisati pa jo morata oba starša oziroma skrbnika oz. edini starš/skrbnik. Izpisnico morate oddati najkasneje 10 dni pred datumom izpisa. Prav tako je potrebno datum izpisa javiti na pristojni CSD, in sicer v 8 dneh od datuma izpisa dalje.

 

 

ANKETA VRTCA TRŽIČ O ZADOVOLJSTVU

Radi bi se zahvalili vsem staršem, ki ste že izpolnili našo anketo o zadovoljstvu z vrtcem.
Ker pa si želimo pridobiti čim več odzivov, k sodelovanju vabimo tudi tiste, ki vam je še ni uspelo rešiti. Vzela vam bo 10 minut, nam pa bo dala dragocene informacije o vašem pogledu na naše delo v vrtcu.
Iskrena hvala.

Povezava do ankete: https://1ka.arnes.si/vtstarsi

 

 

Anketa: Mnenje staršev o uporabi ročnega orodja v predšolskem obdobju

Na nas se je obrnila študentka študijskega programa predšolska vzgoja s prošnjo, da staršem našega vrtca posredujemo spodnje sporočilo.

Pozdravljeni,
sem Leja Ažman, absolventka Pedagoške fakultete Koper. V tem letu zaključujem študij na smeri predšolska vzgoja, zato bi potrebovala vašo pomoč. Tema diplomske naloge je Vaše mnenje o uporabi ročnega orodja v predšolskem obdobju. Vljudno vas vabim, da v anketi podate svoje mnenje.  Anketo najdete na spodnji povezavi.
https://www.1ka.si/a/591aac89  
Najlepša hvala za vaše sodelovanje in Lep pozdrav,
Leja Ažman

Dostopnost