Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto ČISTILKA II M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom do 31. 8. 2021 z možnostjo podaljšanja

Vrsta strokovne izobrazbe: Končana osnovnošolska izobrazba (popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe)

Stopnja strokovne izobrazbe: II
Obvezna znanja:
aktivno znanje slovenskega jezika
Zahtevane delovne izkušnje: /
Poskusno delo: 1 mesec

OPIS DEL IN NALOG

  • Dnevno čisti in pospravlja in prezračuje prostore vrtca (igralnice, pisarne, sanitarije idr.).
  • Čisti neposredno okolico vrtca (vhodi, izhodi, dostopne poti idr.).
  • Čisti steklene in druge površine ter pohištvo in drugo opremo vrtca ter skrbi za snažnost zaves.
  • Čisti in razkužuje sanitarije ter jih oskrbuje z milom, toaletnim papirjem, brisačami.
  • Zapira okna in vrata oziroma zaklepa vrata po končanem poslovanju vrtca in po zaključku svojega dela.
  • Preverja, ali so zaprte vodovodne pipe, ugasnjene luči, ventilatorji ipd.
  • Odnaša odpadke v ustrezne zabojnike.
  • Obvešča vodstvo vrtca o odkritih okvarah.
  • Se posvetuje z vodstvom zavoda v zvezi z izvedbo dela.
  • Izvaja druga opravila po navodilih vodstva vrtca.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote.
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta: 6. 5. 2021
Rok za prijavo: 11. 5. 2021
Sklic: OB36615

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Dostopnost