Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

NUJNO VARSTVO NA DOMU

Spoštovani,

spodaj posredujemo poziv župana Občine Tržič, mag. Boruta Sajovica:

Poziv župana Občine Tržič – varstvo na domu – sken

ZADEVA: JAVNI POZIV ŽUPANA OBČINE TRŽIČ – VARSTVO NA DOMU

Spoštovani,

Republika Slovenija je z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 15/20) preklicala organizacijo varstva otrok tistih, ki jih država nujno potrebuje za delo v izrednih razmerah, to so v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite.

Upoštevajoč dopis predsednika Vlade Republike Slovenije, g. Janeza Janše, z dne 15.3.2020,  ko naproša, da organizirajo lokalne skupnosti in župane, zato:

POZIVAM

  • prostovoljce, ki so pripravljeni nuditi varstvo na domu zdravim otrokom, da pošljejo kontaktne podatke  (ime, priimek, naslov, elektronski naslov in tel. številko),
  • starše zgoraj navedenih, ki to res nujno in izjemoma potrebujejo, da javijo potrebe in pošljejo kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov in tel. številko)

na naslov: info@vrtec-trzic.si ali po telefonu na 04 5971 600

Fizični pristop do enot Vrtca Tržič ni omogočen!

Ravnateljico Vrtca Tržič smo zaprosili za strokovno koordinacijo oz. vzpostavitev e-vstopne točke za nujna varstva. Tudi znotraj Vrtca Tržič se bo opravila poizvedba, kdo od zaposlenih bi lahko to opravljal, saj so za to najbolj usposobljeni.

Opozarjamo, da naj se javljajo zdravi in resni prostovoljci, po možnosti z izkušnjami s tega področja. Prosimo, da se ne javljajo oz. izpostavljajo prostovoljci iz t.i. rizičnih skupin. V občini Tržič bomo sledili zaprosilu predsednika Vlade RS, vendar je za varstvo potrebno zagotoviti zdrave in ustrezno usposobljene varuhe otrok.

 

mag. Borut Sajovic,
župan Občine Tržič

OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH

OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 16.03.2020 dalje Vrtec Tržič ZAPRT, iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.

Od ponedeljka, 16.03.2020, dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprt oddelek, v enoti Palček, do predvidoma 29. 3. 2020.

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine: zaposlenih v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del …), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Starši so za čas, ko bodo vrtci zaprti, plačila vrtca oproščeni. Plačila so oproščeni tudi starši, ki bodo koristili nujno varstvo.

Odjava otroka od prehrane v sistemu Vasco ni potrebna, ni merodajna.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslov tatjana.blazi@vrtec-trzic.si do nedelje, 15.03.2020, do 10.00. Brez potrdila/izjave delodajalca (Obrazec: POTRDILO DELODAJALCA – v skladu z Odredbo (2) otroka v vrtec NE bomo sprejeli.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite, ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah. Glede na naraščanje števila okuženih bo ključnih naslednjih 14 dni in vam resnično toplo polagamo na srce, da se držite vseh preventivnih ukrepov in tudi v vaših družinah poskrbite za “samoizolacijo”. S tem bomo kot družba lahko naredili in preprečili največ.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani!

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!

 

Ravnateljica Vrtca Tržič

Tatjan Blaži, l. r.

ŠTEVILKA RAVNATELJICE ZA POSEBNE PRIMERE: 031 723 474

 

Poslano:

– oglasne deske za starše
– mailing lista staršev
– spletna stran vrtca

Usmeritve in preventivni ukrepi glede koronavirusa (COVID-19)

Glede na trenutne razmere širjenja koronavirusa se tudi v Vrtcu Tržič čutimo odgovorne in dolžne upoštevati in tudi posredovati, vse pomembne informacije in splošne preventivne ukrepe glede morebitnega širjenja okužbe. Ravnali se bomo po navodilih pristojnih institucij in jih v celoti upoštevali pri nadaljnjem ravnanju. Upoštevali bomo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je tudi ključna nacionalna kontaktna točka, ki izvaja stalne ocene tveganja na osnovi trenutnih epidemioloških podatkov.

Na tem mestu pozivamo vse starše ter druge obiskovalce enot Vrtca Tržič, da upoštevamo sledeče SPLOŠNE PREVENTIVNE UKREPE:

več…

JUBILEJNO LETO 2020

Vrtec Tržič v letu 2020 praznuje 120-letnico delovanja. Pripravili bomo jubilejno publikacijo, postavili razstavo in praznovanje zaokrožili z veliko prireditvijo za staro in mlado, ki bo 17. aprila v Dvorani tržiških olimpijcev. Veselimo se vsakega izmed teh, priprave pa so seveda že stekle. Občina ustanoviteljica nam trdno stoji ob strani, dobrodošla pa bo vsakršna dodatna pomoč …

Pripravili smo dopis za morebitne donatorje, ki smo ga že naslovili na nekatera lokalna podjetja. Hvaležni smo že za prve odzive!

Če želite pristopiti kot donator – dopis se nahaja tu: Prošnja_donacija prireditev 120 let.

 

Hvala!

VPIS V PROGRAME VRTCA TRŽIČ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 IN DNEVI ODPRTIH VRAT

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021, ki bodo na dan 1. 9. 2020 dopolnili starost 1 leto oziroma 11 mesecev, bo potekal od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020:
– v ponedeljek, torek, četrtek od 6.30 do 14.30
– v sredo od 6.30 do 16. ure
– v petek od 6.30 do 13. ure

v prostorih svetovalne službe vrtca (2. nadstropje) na upravi Vrtca Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič.

VPISNI LIST 2020-21
V fizični obliki so vpisni listi na voljo na hodnikih naših enot.

več…