Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

OBVESTILO – razpored oddelkov, julij in avgust 2020 – Deteljica, Kovor, OŠ Bistrica

SPOŠTOVANI STARŠI.

V juliju in avgustu 2020 bo v enoti Deteljica potekala energetska sanacija, zato bo razporeditev oddelkov enote Deteljica spremenjena.

Do 10.7. oddelki ostajajo v enoti Deteljica (s 6.7. se jim pridruži še oddelek iz OŠ Bistrica).

Od 13.7. naprej bodo oddelki razporejeni na naslednje lokacije: enota Križe, enota Palček, dislocirani oddelek Kovor, 2 oddelka pa do 17.7. še ostajata v enoti Deteljica.

Od 20.7. bodo vsi oddelki razporejeni v enoto Križe, enoto Palček in dislocirano enoto Kovor.

Podrobnejši razpored je na povezavi: http://www.vrtec-trzic.si/files/delightful-downloads/2020/06/Razpored-julij-avgust-2020-za-star%C5%A1e-4.pdf

Prosimo, da si razpored dobro ogledate ter se v primeru, da želite, da bodo vaši sorojenci na isti lokaciji, obrnite na vodjo enote Deteljica Andrejo Pogačnik – po elektronski pošti andreja.pogacnik@vrtec-trzic.si. – najkasneje do jutri, srede 1.7., do 12. ure.

V vednost: v primeru premikov ne moremo več zagotavljati, da otrok, ki ga premikamo, ostane skupaj s svojimi vrstniki iz oddelka (torej starši izbirate ali bo vaš otrok med večinoma svojimi vrstniki ali pa v družbi sorojenca in njegovih vrstnikov).

Ob premiku otroka v drugo enoto oz. dislocirani oddelek prenesite tudi otrokove potrebščine (garderoba, copati).

Iskreno se vam zahvaljujemo za razumevanje in prilagodljivost v tej posebni situaciji.

Želimo vam zdrave in igrive poletne dni!

Ravnateljica Vrtca Tržič

Tatjana Blaži

Obvestilo – dežurna enota, 26. 6. 2020

Spoštovani starši!

V petek, 26. junija 2020, bo vrtec deloval le v dežurni enoti Palček.

Morebitno odsotnost otroka za ta dan označite v aplikaciji Vasco Web.

V primeru, da vpisani (neodjavljeni) otrok zaradi bolezni 26. 6. 2020 ne pride v vrtec, to po telefonu sporočite vzgojiteljici oz. vzgojitelju v dežurno enoto na 04 5971 604.
Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži

OBVESTILO – odjava za poletne mesece

Spoštovani starši,

prosimo vas, da do 11. 6. 2020 elektronsko (v Vasco web) sporočite morebitno daljšo odsotnost svojega otroka v poletnih mesecih.

Na osnovi vaših podatkov – vpisov bomo v vrtcu razporedili otroke v dežurne enote in v dislocirane oddelke glede na prostorske možnosti ter organizirali delo in prehrano. O izbiri dežurne enote oziroma dislociranega oddelka za vašega otroka vas bomo pravočasno obvestili. V enoti Deteljica bo predvidoma v juliju in avgustu potekala energetska sanacija, zato bo enota zaprta. Natančnejše informacije boste starši otrok enote Deteljica prejeli takoj, ko bodo znane.

več…

OBVESTILO ZA STARŠE – vrtec od 1. 6. 2020

Spoštovani starši.

S ponedeljkom, 1. 6. 2020, je skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) možno nadaljnje postopno odpiranje vrtcev ob skrbnem spremljanju stanja in kakovostni izvedbi priporočenih ukrepov.

Poudarjamo, da še bolj kot pred epidemijo velja, da v vrtec sodijo le zdravi otroci. Zato prosimo, da starši ob prvem prihodu v vrtec prinesete podpisano izjavo (Izjava-stašev), v kateri nam sporočate, da vaš otrok v vrtec prihaja zdrav. V kolikor ima otrok zdravstvene omejitve, se o tem posvetujte z otrokovim pediatrom.

Starši, ki se boste iz različnih razlogov odločili, da otrok v vrtec ne vključite, ste glede na predlog tretjega interventnega zakona OPROŠČENI PLAČILA VRTCA DO 30. 6. 2020. Morebitno odsotnost otroka nujno javite prek aplikacije Vasco Web. Vaša informacija o odsotnosti otroka je pomembna zaradi organizacije dela v enotah.

Kot ključni ukrep na področju varovanja zdravja bo še vedno v ospredju dosledno izvajanje higienskih ukrepov ter zagotavljanje zadostne fizične distance oz. manjšega števila stikov. Nošenje mask ni več obvezno, le priporočeno.

Tako okrožnico MIZŠ kot priporočila NIJZ najdete tukaj:

10291_Okrožnica VRTCI 1 junij 2020

10292_NIJZ 28.05.2020_1080_001

Veselimo se nadaljnjega odpiranja vrtca in s tem še več vrveža v naših enotah.

Tatjana Blaži, ravnateljica Vrtca Tržič

OBVESTILO STARŠEM OTROK V ODDELKIH OŠ BISTRICA, OŠ TRŽIČ IN LOM

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bodo vzgojiteljice vaše otroke, ki obiskujejo oddelek v OŠ Bistrica, oddelek v OŠ Tržič in oddelka v Lomu, zjutraj ob prihodu prevzele pred vrati v stavbo. Gre namreč za šolski prostor in je na podlagi preventivnih ukrepov vstop v stavbo dovoljen le zaposlenim in otrokom.

Starši otrok v oddelku OŠ Tržič in oddelkov v Lomu, se za prevzem otroka v popoldanskem času zjutraj dogovorite z vzgojiteljico.

Pomembno za oddelek OŠ Bistrica! Zaradi zgodnje ure ste nekateri otroke oddajali v vrtcu in so jih vzgojiteljice odpeljale v oddelek v šoli. Od ponedeljka dalje se vse prijavljene otroke sprejme pred šolo. Navedeno velja do preklica. Za prevzem otroka v popoldanskem času uporabite zvonec na vhodu v šolo oziroma pokličite v oddelek na tel: 051 328 614.

Hvala za razumevanje.

Tatjana Blaži, ravnateljica