Spoštovani starši.

Danes je za vas in vaše otroke pomemben dan, prvi vrtčevski dan. Otroci se na spremembe odzivajo različno, nekateri so zelo močni pri uveljavljanju svoje volje. Pomembno je, da ste pri reševanju tega vedenja potrpežljivi, ljubeči, vendar v svojih odločitvah močnejši. Vzemite si čas, da se posvetite otoku in mu obrazložite, ubesedite njegova čustva občutke in jih pri tem razumete.

Otrok najbolj potrebuje občutek varnosti, da ga ne boste zapustili, zato mu je potrebno povedati vse po resnici. Za nagrado mu ne kupujte sladkarij, ampak mu posvetite svoj čas in pozornost. Otroci si to zapomnijo, kaj ste mu kupili pa hitro pozabijo. Pri jutranjem odhodu v vrtec bodite vztrajni in močni in ne podlegajte otrokovim poskusom odpora. Vse to je normalno in po nekaj dneh, lahko tudi mesecih mine. V kolikor boste imeli večje težave, lahko pridete po pomoč in nasvet k naši svetovalni delavki Nataši Brzin. Največjo napako pa storite, kadar podležete temu in otroka iz vrtca izpišete. S tem mu posredujete napačno sporočilo, s katerim bo poskuse podobnega vedenja izvajal naprej, v vedno hujši obliki.

Drži, da bo tudi to šolsko leto nekoliko drugačno zaradi posebnih okoliščin v zvezi z epidemiološko situacijo in da vas naprošamo za spoštovanje ukrepov v skupnem interesu – zdravju otrok, staršev in zaposlenih v vrtcu – vsekakor pa je na prvem mestu omenjena pozitivna naravnanost, doživljanje tega prelepega obdobja na način, da bo družini v veselje, ne breme.

Želimo vam pogumen, ljubeč in čim manj stresen začetek vrtčevskega leta.

Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži z vsemi sodelavci

Dostopnost